Ce sunt provizioanele si cum se inregistreza?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Provizioanele sunt datorii incerte din punct de vedere al exigibilitatii sau al valorii acestora. Acestea  sunt determinate pe baza unor estimari.

Provizioanele se constituie pe seama cheltuielilor, la sfarsitul exercitiilor cand se constata posibilitatea producerii unor pierderi sau cheltuieli

Tipuri de provizioane

Provizionale se constituie pentru:

 • litigii, amenzi și penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte;
 • cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților;
 •  dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea;
 • acțiunile de restructurare;
 • pensii și obligații similare;
 • impozite;
 • terminarea contractului de muncă;
 • prime ce urmează a se acorda personalului în funcție de profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale;
 • provizioane în legătură cu acorduri de concesiune;
 • provizioane pentru contracte cu titlu oneros;
 • alte provizioane: alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaților sau persoanelor dependente de aceștia, care nu sunt legate de restructurare, pensii sau terminarea contractului de muncă, cheltuielile legate de protecția mediului înconjurător pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deșeurilor, protejarea solului, a apelor subterane și a apelor de suprafață; protejarea biodiversității și a peisajului; alte activități de protejare a mediului înconjurător;obligații asumate în comun cu o terță parte.

Conditii de recunoastere

Un provizion este recunoscut in contabilitate atunci cand:

 • Entitatea are o obligatie curenta generata de evenimente anterioare
 • Exista probabilitatea ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru stingerea unei datorii
 • Obligatia respectiva poate fi estimata suficient de credibil

Exemple :

Provizioane pentru restructurare

O entitate decide in anul X efectuarea unei restructurari a activitatii prin inchirierea unei hale de productie din localitatea Y. Se vor acorda plati compensatorii salariatilor in anul urmator, plati care presupun o cheltuiala estimata care s-a inregistrat in anul X sub forma unui provizion de restructurare.

In anul X+1 au loc plati compensatorii in valoare reala de 550.000 lei

            Inregistrarea provizionului pentru restructurare in anul X:

6812                  =        1514                                         500.000

   (Ch. Exploatare                   (Provizioane pentru

privind provizioanele)                    restructurare)

            Efectuarea platilor compensatorii in anul X+1

            641                     =         421                                         550.000

       (Ch. Cu salariile                     (Personal

       personalului)                          salarii datorate)

            421                     =          5121                                      550.000

(Personal                                (Conturi la banci in lei)

salarii datorate)

            Reluarea provizionului la venit:

            1514                   =          7812                                      500.000

(Provizioane pentru           (Venituri

restructurare)                          din provizioane)

Provizioane pentru garantii de buna executie

O entitate vinde in cursul anului 2019  produse finite in valoare de 100.0000 lei plus TVA. Pentru produsele respective se acorda garantie un an. Pe baza analizei perioadelor anterioare, se constata ca un procent de 2% din produse necesita remedieri in perioada de garantie. Se efectueaza cheltuieli cu remedierile in cursul perioadei de garantie (externalizate catre un tert) in suma de 1.500 lei plus TVA.

Vanzarea produselor finite

            411   =     %                119.000

        (Clienti)  

                           701              100.000

          (Venituri din vanzarea

               produselor finite)

                        4427              19.000

                 (TVA colectata )

            Constituire provizion pentru garantii: 2% * 119.000 = 2.380

            6812                        =                1512                        2.380

(Ch. Exploatare                 (Provizioane pentru garantii

Privind provizioanele)                    acordate clientilor)

            Inregistrarea cheltuielilor cu remedierea defectiunilor

              %       =    401                  1.785

                              (Furnizori)

            611                                  1.500

(Ch. Cu intretinerea

 si reparatiile)

            4426                                    285

            (TVA deductibila)

            Anularea provizionului

            1512                     =                         7812                  2.380

(Provizioane pentru garantii         (Venituri din

acordate clientilor)                          provizioane)

Poti comanda lucrarea de aici

Articole similare

Comentariul tau aici