Ce trebuie sa contina fisierul zip anexat la situatiile financiare ?

Fişierul cu extensia zip  trebuie sa conţina toate documentele cerute de lege ,de exemplu:

·         note explicative la situaţiile financiare anuale

·          situaţia modificărilor capitalului propriu (daca este cazul)

·         situaţia fluxurilor de numerar (daca este cazul);

·         raportul administratorilor;

·         raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;

·         propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

·         declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale)

Toate acestea trebuie sa fie scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

 Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

Articole similare

Comentariul tau aici