Proiectul de ordin privind depunerea situatiilor financiare la 31.12.2015 a fost publicat

Pe site-ul ANAF  a fost publicat in data de 14.12.2015 un proiect legislativ care vizeaza întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Proiectul este disponibil aici.

Mai mult

Se apropie termenul pentru depunerea bilantului. Ai pregatit notele explicative ?

Legislatia care reglementeaza intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2014 este : Ordinul 3055/2009 ( incepand cu 1 ianuarie 2015 acest ordin a fost abrogat si inlocuit cu O 1802/2014 insa pentru raportarile aferente sfarsitului de exercitiu 2014 inca se mai aplica O 3055/2009). Ordinul nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile…

Mai mult

Ce trebuie sa contina fisierul zip anexat la situatiile financiare ?

Fişierul cu extensia zip  trebuie sa conţina toate documentele cerute de lege ,de exemplu: ·         note explicative la situaţiile financiare anuale ·          situaţia modificărilor capitalului propriu (daca este cazul) ·         situaţia fluxurilor de numerar (daca este cazul); ·         raportul administratorilor; ·         raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; ·         propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire…

Mai mult