Cele 8 plafoane fiscale actualizate la 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Mai jos sunt prezentate cele 8 plafoane fiscale care se aplica incepand cu 1 ianuarie 2019, actualizate in functie de cursul valutar de la 31.12.2018 si un nou plafon pentru servicii electronice care se aplica din aprilie 2019.

Cursul valutar publicat la 31 decembrie 2018 pentru eur este : 4.6639 lei/eur.

Manual de politici si proceduri contabile 2019

Cursul valutar valabil pentru 31 decembrie 2018 este : 4,6581 lei/eur.

 • Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in EUR este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. In baza unei circulare MFP valabile pentru anii precedenti se considera cursul publicat in 31.12.2018- deci 4.6639 lei/eur prin urmare plafonul este:
  4.663.900 lei
 • Plafonul pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de TVA – cifra de afaceri: 88.500 eur. Mai precis, persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 88.500 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).
 • Plafonul pentru a trece de la TVA la incasare la TVA normal – cifra de afaceri: 2.250.000 lei.
 • Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania – achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc printre altele si conditia ca valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii).
 • Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de TVA la platitor lunar – este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea in lei se determina pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2018 respectiv 4,6581-publicat in 28.12.2018). Astfel plafonul la 2019 este de 465.810 lei.
 • Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfarsitul anului fiscal 2018). Cursul mediu anual a fost de 4,6535 lei/eur, prin urmare plafonul devine: 465.350 lei.
 • Pentru vanzari la distanta, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal este de 35.000 euro (contravaloarea in lei se stabileste pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, cand cifra sutelor este egala cu sau mai mare decat 5, si prin reducere, cand cifra sutelor este mai mica decat 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.)
 • Plafonul pentru servicii electronice pentru care se poate aplica regimul general al serviciilor este de 10.000 eur, in echivalent lei 46.337 lei (se aplica din aprilie 2019)

Gestiunea si contabilitatea restaurantelor – 2019

Manual de politici si proceduri contabile

Articole similare

4 Thoughts to “Cele 8 plafoane fiscale actualizate la 2019”

 1. Anonymous

  La ce se refera plafonul de 10.000 euro pt servicii electronice?

  1. admin

   Conform unor prevederi aplicabile din aprilie 2019 se poate aplica regula generală de stabilire a locului taxării cu TVA (la servicii electronice) la locul unde prestatorul îşi are stabilit sediul activităţii sale economice (sau sediul fix dacă serviciile sunt prestate de la un sediu fix aflat în alt loc decât sediul activităţii economice), exceptie care se poate aplica doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
   • prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită într-un singur stat membru;
   • sunt prestate servicii către persoane neimpozabile(ex. fizice) care sunt stabilite, îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în orice stat membru, altul decât statul membru al prestatorului;
   • valoarea totală, fără TVA, a prestărilor nu depăşeşte, în anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională, pentru România – 46.337 lei şi nu a depăşit această sumă în cursul anului calendaristic precedent.
   Atunci când, în cursul unui an calendaristic, se depăşeşte pragul de 10.000 euro, se aplică regula specială de stabilire a locului taxării cu TVA, de la momentul respectiv

 2. Cristi

  Plafonul pentru microintreprinderi se calculeaza la cursul valutar publicat la 31 decembrie 2018 pentru eur este : 4.6639 lei/eur, deci va fi 4.663.900lei

  1. admin

   Va multumim pentru observatie. Desi in textul legii se arata cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile (adica cel publicat in ziua anterioara) am regasit intr-o circulara mai veche a MFP ca sa considera cursul publicat in 31 decembrie.

Comentariul tau aici