Cine poate completa in REVISAL?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Fiecare angajator care a incheiat contracte individuale de munca, are obligatia de a transmite datele din registru catre inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul/domiciliul, in ordinea angajarii.

Completarea si transmiterea datelor in registru se realizeaza de catre:

  • persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent daca au sau nu statutul de utilitate publica;
  • persoanele care au mentionate in fisa postului aceste atributii, in cazul angajatorilor institutii/autoritati publice/ alte entitati juridice care angajeaza personal in baza unui contract individual de munca;
  • de catre prestatorii care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.

Angajatorii care opteaza pentru operarea in Revisal de catre prestatorii care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale, trebuie sa incheie contracte de prestari servicii cu acestia, precum si sa notifice, in scris, inspectoratul teritorial de munca, in a carui raza isi au sediul/domiciliul, despre incheierea contractelor de prestari servicii si datele de identificare ale prestatorului, in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii cntrctului de prestari servicii.

In acest sens, se completeaza si se depune la ITM, in termen de 3 zile de la incheierea contractelor de prestari servicii, urmatoare notificare:

S.C. _______________________________ S.R.L./S.A.

Adresa _____________________________________

CUI _______________________________________

Nr. inreg.Reg. Com _____ / ________/___________

Nr.__________/_____________________

CATRE,

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA AL JUDETULUI CLUJ

INFORMARE

            Avand in vedere prevederile din OMMFPS 1918/2011 – respectiv cele precizate la Capitolul III, punctele 10 si 11 – prin prezenta va informam ca s-a incheiat contractul cu prestatorul ce va realiza serviciul de completare si transmitere a Registrului Electronic de Evidenta a Salariatilor (REVISAL).

            Contract prestari servicii : NR._____/_________

Caracteristicile contractului sunt urmatoarele:

            – Denumirea prestatorului de servicii  – …………………………….

            – Certificatul de inregistrare al prestarorului, eliberat de Registrul Comertului – ………..

            – Dovada inregistrarii prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 – …………………………….

            – Data la care s-a contractat serviciul de completare si transmitere a Registrului – …….

            Ne angajam ca in cazul rezilierii sau incetarii contractului de servicii sa va informam cat mai curand posibil, chiar la data rezilierii sau incetarii acestuia.

Anexam :    –   Copie cod fiscal beneficiar

                   –    Copie cod fiscal prestator

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ADMINISTRATOR,

                                                                                                            __________________________       

Articole similare

Comentariul tau aici