Cine suporta indemnizatia de concediu medical ? – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, indemnizatia de concediu se suporta dupa cum urmeaza:

  • din prima pana in a-5-a zi se suporta de catre angajator;
  • FNUASS incepand cu:

-ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;

-prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate beneficiare de indemnizatie de somaj. Aici se cuprinde si concediul de maternitate.

Situatii intalnite:

Exemplul 1: Situatia in care concediul medical este acordat pentru perioada 1-12 ianuarie 2018, iar repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica:

unde, X – zile suportate de angajator, Y – zile suportate din bugetul FNUASS.

In exemplul de mai sus angajatorul suporta indemnizatia de concediu medical pentru 3 zile lucratoare, avand in vedere ca 1 si 2 ianuarie sunt zile de sarbatoare declarate nelucratoare.

Exemplul 2: Situatia in care concediul medical este acordat pentru perioada 1-15 ianuarie 2018, iar prin programul de lucru se stabilesc zilele nelucratoare, altele decat sambetele si duminicile:

unde, X – zile suportate de angajator, Y – zile suportate din bugetul FNUASS.

Exemplul 3: Situatia in care concediul medical este acordat pentru perioada 15-31 ianuarie 2018, iar zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice:

Se considera ca persoana a desfasurat activitate continua in perioada 1-14 ianuarie.

In acest caz, avand in vedere faptul ca primele 8 zile de incapacitate sunt cuprinse in perioada de repaus saptamanal acordata potrivit legii, indemnizatia se va calcula numai pentru zilele lucratoare ulterioare acesteia, in cazul de fata pentru cele cuprinse in perioada 23-31 ianuarie.

Baza legala: OUG nr. 158/2005

Articole similare