Completari aduse declaratiei recapitulative – 390 VIES prin Ordinul ANAF 705/2020 (DGRFP Brasov)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Comunicat DGRFP Brasov, 24.03.2020

Ca urmare a introducerii în Codul fiscal a regimului stocurilor la dispoziția clientului, (articolul 270^1 prin Ordonanța Guvernului 6/2020), a fost necesară completarea formularului 390- Declaraţia recapitulativă cu rubrici referitoare la informaţii privind transferul de bunuri în cadrul regimului stocuri la dispoziţia clientului, astfel:
➢ persoanele impozabile care au obligaţia completării şi depunerii declaratiei recapitulative vor înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului stocuri la dispoziția clientului, precum și cu privire la orice modificare a informațiilor deja furnizate.


DEPUNEREA DECLARAŢIEI RECAPITULATIVE – 390 VIES:
Declaraţia recapitulativă:

 • se depune numai pentru luna de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei
  pentru livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare ori pentru luna în care expediază sau
  transportă bunuri în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului.
 • se completează cu ajutorul programului de asistenţă existent pe portalul Agenţiei
  Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Asistenţă contribuabili sau secţiunea Declaraţii
  electronice şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
  Formularul aprobat prin Ordinul ANAF 705/2020 se completează şi se depune începând cu
  operaţiunile desfăşurate în luna februarie 2020.

BAZA LEGALĂ:

 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ANAF 705/2020 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390
  VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, publicat
  în Monitorul Oficial 217 din 17 martie 2020.

Articole similare

Comentariul tau aici