Contul 215 Investitii imobiliare-functionalitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența investițiilor imobiliare. Contul 215 “Investiții imobiliare” este un cont de activ.

Investiția imobiliară este proprietatea (un teren sau o clădire – ori o parte a unei clădiri – sau ambele) deținută (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă pentru a obține venituri din chirii sau pentru creșterea valorii capitalului, ori ambele, decât pentru:

a) a fi utilizată în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori în scopuri administrative; sau

b) a fi vândută pe parcursul desfășurării normale a activității.

Exemple:

 • terenurile deținute, mai degrabă, în scopul creșterii pe termen lung a valorii capitalului, decât în scopul vânzării pe termen scurt, pe parcursul desfășurării normale a activității;
 •  terenurile deținute pentru o utilizare viitoare încă nedeterminată. În cazul în care o entitate nu a hotărât dacă va utiliza terenul fie ca pe o proprietate imobiliară utilizată de posesor, fie în scopul vânzării pe termen scurt în cursul desfășurării normale a activității, atunci terenul este considerat ca fiind deținut în scopul creșterii valorii capitalului;
 • o clădire aflată în proprietatea entității (sau deținută de entitate în temeiul unui contract de leasing financiar) și închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operațional;
 • o clădire care este liberă, dar care este deținută pentru a fi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operațional;
 • proprietățile imobiliare în curs de construire sau amenajare în scopul utilizării viitoare ca investiții imobiliare.

Debit


În debitul contului 215 “Investiții imobiliare” se înregistrează:

 • valoarea investițiilor imobiliare achiziționate, realizate din producție proprie, primite ca aport la capitalul social (404, 235, 456);
 • valoarea investițiilor imobiliare primite cu titlu gratuit (475);
 • valoarea investițiilor imobiliare achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și entități controlate în comun (451, 453);
 • costurile estimate inițial cu dezafectarea investițiilor imobiliare și alte acțiuni similare legate de acestea (151);
 • creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea investițiilor imobiliare, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă investițiilor imobiliare reevaluate (105);
 • creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea investițiilor imobiliare, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea, recunoscută anterior la acel activ (755);
 • valoarea amortizării investițiilor efectuate de chiriași la proprietățile primite cu chirie și restituite proprietarului (281).

Credit

În creditul contului 215 “Investiții imobiliare” se înregistrează:

 • valoarea neamortizată a investițiilor imobiliare scoase din evidență (658);
 • amortizarea investițiilor imobiliare scoase din evidență (281);
 • descreșterile față de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea investițiilor imobiliare, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
 • valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea investițiilor imobiliare, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);
 • valoarea amortizării investițiilor imobiliare, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora (281).

Soldul contului reprezintă valoarea investițiilor imobiliare existente.

Monografii contabile

O entitate achizitioneaza o cladire destinata inchirierii catre diferite firme ca spatiu de birouri. Valoarea cladirii este 1.000.000 lei si durata de amortizare 50 de ani.

 • achizitia:
215Investitii imobiliare=404Furnizori de imobilizari1.000.000
 • amortizarea lunara: 1.000.000/(50*12) =1.667 lei
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor =2815 Amortizarea investițiilor imobiliare 1.667

Dupa un an de amortizare societatea decide utilizarea cladirii in scopuri administrative proprii.

 • reclasificarea:
212Constructii=215 Investitii imobiliare 1.000.000
2815 Amortizarea investițiilor imobiliare =2812 Amortizarea construcțiilor 20.004

Articole similare

Comentariul tau aici