Conturile de creditori si debitori diversi

Creanţele/datoriile entităţii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverşi potrivit prevederilor ordinului 3055/2009.

Contabilitatea acestora se tine cu ajutorul grupei 46 Debitori si creditori diversi, detaliata pe urmatoarele conturi :

461. Debitori diverşi (A)
462. Creditori diverşi (P)

Contul 461 Debitori diverşi – ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.

Monografii contabile :

– inregistrarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor:

461 Debitori diverşi = %
7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
4427 TVA colectata

-inregistrarea imobilizărilor corporale şi necorporale cedate :

461 Debitori diverşi = %
7583 Venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital
4427 TVA colectata

-inregistrarea valorii imobilizărilor financiare cedate :

461 Debitori diverşi = 764 Venituri din investitii financiare cedate

-inregistrarea valorii debitelor reactivate :

461 Debitori diverşi = 754 Venituri din creante reactivate si debitori diversi

– inregistrarea împrumuturilor obţinute prin obligaţiunile emise :

461 Debitori diverşi = 161 Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

– inregistrarea sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate :

461 Debitori diverşi = 167 Alte împrumuturi si datorii assimilate

– inregistrarea dividendelor de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt :

461 Debitori diverşi = 761 Venituri din imobilizãri financiare
sau
461 Debitori diverşi = 762 Venituri din investitii financiare pe termen scurt

– inregistrarea valorii titlurilor de plasament pe termen scurt şi a acţiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum şi diferenţa favorabilă dintre preţul de cesiune şi preţul de achiziţie al acestora :

461 Debitori diverşi = %
501Actiuni detinute la entitãtile afiliate
506 Obligatiuni
508 Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
764 Venituri din investitii financiare cedate

– valoarea sumei de încasat din vânzarea acţiunilor proprii răscumpărate

461 Debitori diverşi = %
109 Actiuni proprii
141 Câstiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

– inregistrarea valoarii veniturilor înregistrate în avans

461 Debitori diverşi = 472 Venituri înregistrate în avans

– inregistrarea sumelor reprezentând avansuri de trezorerie, acordate de către entitate persoanelor fizice, altele decât propriii salariaţi, nedecontate până la data bilanţului :

461 Debitori diverşi = 542 Avansuri de trezorerie

– inregistrarea sumelor datorate de terţi pentru redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii :

461 Debitori diverşi = 706Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

– dobânzile datorate de către debitorii diverşi :

461 Debitori diverşi = 766 Venituri din dobânzi

– diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar :

461 Debitori diverşi = 765 Venituri din diferente de curs valutar

– diferenţele favorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar

461 Debitori diverşi = 768 Alte venituri financiare

– rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente :

461 Debitori diverşi = 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

– inregistrarea valoarii debitelor încasate :

% = 461 Debitori diversi
5311 Casa in lei
5121 Conturi la banci in lei

– sconturi acordate debitorilor (667):

667 Cheltuieli privind sconturile acordate = 461 Debitori diversi

– pierderi din scăderea din evidenţă a debitorilor :

654 Pierderi din creante si debitori diversi = 461 Debitori diversi

– creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii :

6588 Alte cheltuieli de exploatare = 461 Debitori diversi

– diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar :

665 Cheltuieli din diferente de curs valutar = 461 Debitori diversi

– diferenţe nefavorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării acestora sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar :

668 Alte cheltuieli financiare = 461 Debitori diversi
Contul 462 Creditori diverşi ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi provenind din alte operaţii, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.

Monografii contabile :

– inregistrarea sumelor încasate şi necuvenite (512, 531):

% = 462 Creditori diverşi
5121 Conturi la banci in lei
5311 Casa in lei

– cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii:

201 Cheltuieli de constituire = 462 Creditori diverşi

– sume datorate terţilor reprezentând despăgubiri şi penalităţi :

6581 Despãgubiri, amenzi si penalitãti = 462 Creditori diverşi

– partea din subvenţii aferente activelor sau veniturilor, de restituit :

% = 462 Creditori diverşi
4751 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
472 Venituri înregistrate în avans

– diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar :

665 Cheltuieli din diferente de curs valutar = 462 Creditori diverşi

– diferenţele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar :

668 Alte cheltuieli financiare = 462 Creditori diverşi

– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente :

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile = 462 Creditori diverşi

– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale :

149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii = 462 Creditori diverşi

– sume achitate creditorilor :

462 Creditori diverşi = %
5121 Conturi la banci in lei
5311 Casa in lei

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare ca plată în natură, potrivit prevederilor contractuale :

462 Creditori diverşi = 345 Produse finite

– sconturile obţinute de la creditori :

462 Creditori diverşi = 767 Venituri din sconturi obţinute

– sume reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii :

462 Creditori diversi = 7588 Alte venituri din exploatare

– diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către creditori diverşi, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar:

462 Creditori diversi = 765 Venituri din diferente de curs valutar

– diferenţele favorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar :

462 Creditori diversi = 768 Alte venituri financiare

Articole similare

One Thought to “Conturile de creditori si debitori diversi”

  1. cleo

    Norme metodologice la art.148 din Codul fiscal: “În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu sunt considerate contravaloarea unor operatiuni în sfera de aplicare a TVA, indiferent dacă pentru acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei”

Comentariul tau aici