Cum se calculeaza si declara impozitul pentru venitul din vanzarea unui apartament din patrimoniul personal?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Impozitul datorat pentru venitul obținut din transferul unui apartament din patrimoniul personal se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate .

În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacţie.

Camerele notarilor publici actualizează cel puțin o dată pe an studiile de piață care trebuie să conțină informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent și le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice din cadrul A.N.A.F.

Impozitul se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului .

Impozitul calculat şi încasat se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat.

Impozitul = 3% * venitul impozabil = 3% * (valoarea tranzacţiei – plafonul neimpozabil de 450.000 lei)

Valoarea vanzarii apartamentului din patrimoniul personal, luată în calcul la stabilirea venitului impozabil, nu include TVA aferentă, în cazul în care aceasta se aplică tranzacţiei respective.

Baza legala : Codul fiscal, art.111 alin. (1), (4) și (6)

Articole similare

Comentariul tau aici