Declaratii scadente in luna august 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In luna august 2022 sunt scadente urmatoarele declaratii:

1 august 2022

 • depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394
 • D406 – declarația informativă SAF-T -Contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile “Stocuri” şi “Active”.

vineri 5 august 2022

 • depunerea declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

miercuri 10 august 2022

 • depunerea declaraţiilor 010/020/070/700 -persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA/ Persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA.
 • depunerea notificării privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

luni 15 august 2022

 • depunerea declaratiilor privind accizele

marti 16 august 2022

 • depunerea raportarilor contabile semestriale

luni 22 august 2022

 • depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

joi 25 august 2022

 • depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat -Formularul 100
 • depunerea declaratiei 112
 • depunerea declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent -Formularul 208
 • depunerea declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224
 • depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300
 • depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301
 • depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307
 • depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311
 • depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES

Marti 30 august 2022

 • depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394

Miercuri 31 august 2022

 • depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • depunerea Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formularul 398
 • D406 – declarația informativă SAF-T (Contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile “Stocuri” şi “Active”.)

Articole similare

Comentariul tau aici