Declaratii scadente in saptamana 10-14 ianuarie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In saptamana 10-14 ianuarie sunt scadente urmatoarele declaratii:

10 ianuarie:

  • 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 > sau 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.
  • 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020 > sau 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.
  • 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070 > sau 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

se depun de catre:

  • persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
  • Persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA. Legea 227/2015 art.310 alin.(7) art. 316 alin. (1), lit.b) OPANAF 3725/2017

Tot luni 10 ianuarie este si scadenta:

  • formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087 Formularul se depune la organul fiscal competent:

a) pentru aplicarea regimului special, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă;

b) pentru aplicarea regimului special, de către alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), care optează pentru aplicarea acestui regim;

c) pentru încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, de către agricultorii care optează pentru aplicarea regimului normal de taxă

Articole similare

Comentariul tau aici