Declaratii scadente pana la finalul lunii martie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Luni 20 martie

Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Pentru intrarea, prin opţiune, în sistemul TVA la încasare, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare – persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.

Luni 27 martie

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301

Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

Declarația recapitulativa privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES

Joi 30 martie

Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394

Vineri 31 martie

Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

Declaraţia specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formular 398

Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică /Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale -Persoanele juridice care au îndeplinit la 31.12.2021 condiţiile prevăzute la art 47 din Legea nr.227/2015.

Depunerea declaraţiei informative SAF-T – D406

395 – Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional

IMPORTANT

La 31 martie este scadenta si prima transa a impozitelor si taxelor locale. De asemenea, pentru plata integrala pana la aceasta se poate beneficia si de o reducere de pana la 10% stabilita de Consiliile locale.

Articole similare

Comentariul tau aici