Deductibilitatea protocolului sub aspectul TVA si documentele justificative care stau la baza acesteia

Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; HG 44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal cu completari si modificari ulterioare

Prevederile legale reglementate de Codul fiscal prin art. 128 alin. (8) litere f), precum si Normele de aplicare a Codului fiscal, conform punctul 6 alin. (10) litera a) de aplicare a art.128 mentionat aduc urmatoarele precizari:

– TVA pentru cheltuielile de protocol este deductibila, indiferent daca entitatea are sau nu profit, pana la limita de 100 lei fara TVA (baza) pe un cadou pentru aceeasi persoana (fizica sau juridica), intr-o perioada fiscala (luna sau trimestru);

– Cadoul contine unul sau mai multe produse oferite gratuit aceleiasi persoane (client, partener);

In privinta deductibilitatii TVA aferent cheltuielii de protocol, conform prevederilor legale se desprind urmatoarele aspecte:

• pe o perioada fiscala analiza deductibilitatii TVA se va face per cadou per persoana, care trebuie sa fie pana la limita sumei de 100 lei fara TVA;

• apare situatia in care este necesara justificarea faptului ca toate cadourile au fost acordate partenerilor de afaceri, dar si valoarea cadoului acordat fiecaruia;

• dovada acordarii cadourilor catre partenerii de afaceri este la latitudinea contribuabilului.

Posibile optiuni referitor la documente care pot sta la baza justificarii deductibilitatii TVA si implicit a cheltuielii de protocol (aspect ce are importanta la calcul impozitului pe profit) inregistrate pe baza facturii fiscale, sunt:

• un raport privind acordarea cadourilor sau un tabel in care sa se mentioneze faptul ca din factura nr… din data de … s-au acordat cadouri in suma de „y” lei per cadou, cadoul format din produsele a,b,c (din factura) catre partenerii/potentialii parteneri nominalizati si, de ce nu, acestia sa semneze acel raport sau tabel;

• pot fi anexate la aceste documente si copii de pe corespondenta purtata cu partenerii sau potentialii parteneri prin e-mail, cereri de comanda, invitatii, diverse corespondente privind unele negocieri, oferte, contracte incheiate etc;

• ca anexa la factura de achizitie, sa fie intocmita o nota interna sau o decizie a administratorului, din care sa reiasa numele/denumirea celui care a primit cadoul, precum si scopul acordarii cadoului (daca este potential client, se va mentiona domeniul in care activeaza sau, daca este furnizor, se va mentiona domeniul produselor pe care le oferteaza), avand anexate aceleasi documente mentionate mai sus.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului. 

Articole similare

Comentariul tau aici