Definitii: semnatura electronică avansata sau calificata, marca temporala electronica sau calificata si sigiliul electronic calificat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In cuprinsul OUG 36/2021 prin care se introduce posibilitatea utilizarii semnaturii electronice in contractele de munca se utilizeaza notiunile de :

 • semnătură electronică avansată
 • semnătură electronică calificată
 • marcă temporală electronică sau
 • marcă temporală electronică calificată și
 • sigiliu electronic calificat.

Conform prevederilor OUG 36/2021, definitia este data de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Iata definitiile date de acest Regulament pentru termenii din ordonanta:

Semnatura electronica: înseamnă date în format electronic, atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna.

Semnătură electronică avansată înseamnă o semnătură electronică ce îndeplinește cerințele prevăzute mai jos:

 • face trimitere exclusiv la semnatar;
 • permite identificarea semnatarului;
 • este creată utilizând date de creare a semnăturilor electronice pe care semnatarul le poate utiliza, cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub controlul său; și
 • este legată de datele utilizate la semnare astfel încât orice modificare ulterioară a datelor poate fi detectată.

Semnătură electronică calificată înseamnă o semnătură electronică avansată care este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice.

Marcă temporală electronică înseamnă date în format electronic care leagă alte date în format electronic de un anumit moment, stabilind dovezi că acestea din urmă au existat la acel moment.

Marcă temporală electronică calificată înseamnă o marcă temporală electronică care îndeplinește cerințele :

 • asigură o legătură între dată și oră și date astfel încât să excludă în mod rezonabil posibilitatea ca datele să fie schimbate fără ca acest lucru să fie detectat;
 • se bazează pe o sursă de timp precisă, legată de ora universală coordonată; și
 • este semnată utilizând o semnătură electronică avansată sau sigilată cu un sigiliu electronic avansat al prestatorului de servicii de încredere calificat sau printr-o metodă echivalentă.

Sigiliu electronic: date în format electronic atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic pentru asigurarea originii și integrității acestora din urmă.

Sigiliu electronic avansat înseamnă un sigiliu electronic care îndeplinește cerințele:

 • face trimitere exclusiv la creatorul sigiliului;
 • permite identificarea creatorului sigiliului;
 • este creat cu ajutorul datelor de creare a sigiliilor electronice pe care creatorul sigiliului le poate utiliza sub controlul său, cu un nivel ridicat de încredere, pentru crearea sigiliilor electronice; și
 • este legat de datele la care se raportează astfel încât orice modificare ulterioară a datelor poate fi detectată.

Sigiliu electronic calificat înseamnă un sigiliu electronic avansat care este creat de un dispozitiv de creare a sigiliilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru sigiliile electronice.

Articole similare

Comentariul tau aici