Despre declaratia 107 si 177 – platitori de impozit pe profit si microintreprinderi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Declaratiile 107 si 177 sunt doua declaratii care fac referire la sponsorizari.

1.Declaratia 107 este declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private

Actul normativ care reglementeaza aceasta declaratie este OPANAF 1825/2018.

Declarația se completează și se depune de către:

  • contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private;
  • contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii.

Actul normativ mentionat reglementeaza termenele generale de depunere ale acestei declaratii, atat pentru platitorii de impozit pe profit cat si de catre microintreprinderi, insa pentru perioadele in care se aplica facilitatile fiscale din OUG 153/2020, ca exceptie, termenul de depunere al acetor declaratii urmeaza alt calendar.

Vom rezenta pentru inceput termenele generale si apoi exceptiile aferente perioadei de aplicare a OUG 153/2020.

Termene generale

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligația de a depune declarația informativă până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv:
a) până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul contribuabililor prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
b) până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepția contribuabililor prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) și b) care depun declarația până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
c) până la data depunerii situațiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;
d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit legii, au obligația de a depune declarația informativă până la următoarele termene:
a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) și art. 52 din Codul fiscal;
c) până la data depunerii situațiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;
d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

Exceptiile pentru perioada de aplicare a OUG 153/2020:

Pentru microintreprinderi

Termenul de depunere a declaratiei 107 pentru anul 2022 este 25 iunie 2023

Acest lucru este mentionat in OUG 16/2022 care modifica Codul fiscal.

Astfel potrivit art 56 din Codul fiscal alin. (1.10) : prin excepție de la prevederile alin. (1^4) lit. a), pe perioada aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020, declarația informativă prevăzută la alin. (1^3) se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Pentru platitori de impozit pe profit

Daca prin OUG 16/2022 s-a clarificat termenul de depunere a declaratiei 107 pentru microintreprinderi, pentru platitorii de impozit pe profit nu avem o clarificare in oglinda. Astfel, ca asa cum reiese din prevederile actuale termenul ar fi 27 martie 2023, corelat cu termenul general de depunere al formularului 101.

Prevederile actuale din codul fiscal arata ca : contribuabilii care efectuează cheltuieli potrivit art. 25 alin. (4) lit. ţ), sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului/burselor private aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum şi, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), până la termenele prevăzute la alin. (1) şi (2).

Acest termen de 25 martie a anului urmator, iar datorita faptului ca in 2023 25 martie este sambata, termenul devine 27 martie 2023.

Este probabil o omisiune in reglementare acest aspect, fiindca termenul ar fi trebuit corelat firesc cu termenul de depunere a D 101 pe 2022 care este 25 iunie 2023.

Nici pe calendarul fiscal publicat de ANAF pe luna martie nu figureaza D 107 in lista de declaratii.

In aceasta situatie, recomandam depunerea D 107 pana la termenul de 27 martie 2023, urmand ca in situatia in care dupa efectuarea calculelor finale rezulta diferenta sa se depuna o rectificativa.

2.Declaratia 177 reprezinta Cererea privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Actul normativ care reglementeaza aceasta declaratie este OPANAF 1679/2022.

Formularul se completează și se depune de către contribuabilii care, potrivit legii, dispun redirecționarea impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private.

Termen de depunere:
a) în termen de maximum 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit;
b) în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației de impozit aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Platitori de impozit pe profit

Art 42 alin.(4) Cod fiscal : în cazul în care valoarea stabilită potrivit art. 25 alin. (4) lit. i), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe profit, în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. în cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecţionarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4.1).

Microintreprinderi

Art. 56 alin.(2.1) prevede ca în cazul în care valoarea stabilită potrivit alin. (1.1), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenţei astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru activităţi de sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, în termen de 6 luni de la data depunerii declaraţiei de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4.1). Procedura, modelul şi conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Articole similare

Comentariul tau aici