Diferente de curs valutar – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre doua monede. Diferenta de curs valutar este diferenta care rezulta din conversia unui anumit numar de unitati ale unei monede intr-o alta moneda la cursuri de schimb diferite.

Potrivit art. 94  litera a) din OMFP 1802/2014, la fiecare data a bilantului elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si prezentate in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Cum recunoastem in contabilitate diferentele de curs valutar ?

Sunt recunoscute la venituri sau cheltuieli din diferenre de curs valutar, dupa caz. In cazul datoriilor exprimate in lei a caror decontare se face in funtie de curul unei valute, la venituri financiare sau alte cheltuieli financiare.

Inregistrarea in contabilitate a diferentelor nefavorabile, respectiv favorabile de curs valutar se face astfel:

  • Diferenta nefavorabila de curs valutar
  • Diferenta favorabila de curs valutar

Articole similare

Comentariul tau aici