Documentar RO e-Factura: legislatie, declaratii, materiale informative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Istoric:

Proiectul „E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronică“ a fost demarat în luna martie 2020 de către Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, vizând în principal îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA și prevenirea/combaterea evaziunii fiscale.

Decizia de dezvoltare a proiectului de facturare electronică în România a fost luată după analizarea modului în care Italia a aplicat facturarea electronică generalizată atât pe relația Business to Government (B2G), cât și pe relația Business to Business (B2B).

Acte normative adoptate

1.OUG nr. 120 din 4 octombrie 2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea.

Actul normativ se regaseste AICI.

2.OUG nr. 130/2021 prin care au fost stabilite următoarele termene privind facturarea electronică de către firmele care comercializează produse considerate cu risc fiscal ridicat:

 • în intervalul 1 aprilie – 30 iunie 2022 firmele pot – dacă doresc – să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura;
 • începând cu data de 1 iulie 2022 aceste firme sunt obligate să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

Actul normativ poate fi consultat AICI.

3.OPANAF nr. 12/2022 prin care au fost reglementate categoriile de produse și bunuri, respectiv grupele și codurile NC, considerate cu risc fiscal, listă ce va fi reevaluată periodic.

Actul normativ poate fi consultat AICI.

4.Legea 139/2022 pentru aprobarea OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea

5.Ordinul nr. 1.713 din 27 octombrie 2021pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (084) “Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”

Ordinul se poate gasi AICI.

Cum functioneaza?

Pentru a putea utiliza sistemul informatic RO e-Factura, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SPV, in nume propriu sau prin reprezentat legal, prin reprezentant desemnat ori prin imputernicit .

Sistemul RO e-Factura se poate accesa in doua modalitati:

a) prin intermediul APIului – care permite de exemplu transmiterea automata catre ANAF din aplicatia de facturare -informatiile se regasesc aici: https://efactura.mfinante.ro .

b) prin pagina web din cadrul in Spatiul Privat Virtual (SPV).

 1. Factura electronică se transmite de către emitent în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
 2. În situaţia în care factura electronică transmisă respectă structura, se aplică sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor şi se comunică de îndată destinatarului. Aplicarea sigiliului electronic al Ministerului Finanţelor atestă primirea acesteia în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
 3. În situaţia în care factura electronică transmisă nu respectă structura, emitentul primeşte mesaj cu erorile identificate. După corectarea erorilor identificate, factura electronică se transmite în cadrul aceluiaşi sistem naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Atentie! Exemplarul original al facturii electronice se consideră fişierul de tip XML însoţit de sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor.

Cine are obligatia raportarii prin RO e-Factura incepand cu iulie 2022?

Incepand cu 1 iulie 2022 au obligatia raportarii prin RO e Factura urmatoarele categorii :

 • operatorii economici stabiliți în România, în relația B2G, au obligatia să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.
 • operatorii care comercializeaza produse cu risc fiscal ridicat comercializate în relația B2B

Produsele cu risc fiscal ridicat sunt produsele la a căror comercializare există risc ridicat de fraudă și evaziune fiscală.

1 .Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile

2. Băuturi alcoolice

3. Construcții noi

4.Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș).

5.Îmbrăcăminte și încălțăminte

Nota:

În ceea ce privește operatorii economici nerezidenţi, aceștia pot OPTA pentru utilizarea sistemului naţional privind factura Electronică RO e-Factura în relaţia comercială B2B sau în relaţia B2G.

Ce termene exista in ce priveste raportarea B2B?

In relatia B2B:

În termen de 30 de zile de la data adoptării Deciziei de autorizare a României să aplice o măsură specială de derogare de la articolele 178, 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, prin ordin al președintelui ANAF se stabilesc categoriile de operatori economici stabiliți în România care au obligația de a emite facturi electronice în relația B2B și de a le transmite prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, precum și data de la care intervine această obligație.

Asadar, in relatia B2B nu exista un termen de incepere a raportarii, cu exceptia firmelor care comercializeaza produse cu risc fiscal ridicat.

Intrebari frecvente

 • Care este data comunicării facturii electronice către destinatar?

-se consideră care este data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile electronice primite în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Data comunicării este accesibilă în sistem şi emitentului facturii electronice.

 • Se poate returna o factura comunicata destinatarului in sistem?

Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

 • Cum se poate realiza prelucrarea facturii avand in vedere formatul xml al fisierului?

Prelucrarea facturii electronice se poate realiza exclusiv în format electronic utilizând aplicaţiile informatice disponibile la nivelul destinatarilor facturilor electronice (in relatia B2G). În situaţia în care factura nu poate fi prelucrată în format electronic se poate
utiliza un document obţinut prin conversia informaţiilor din factura electronică care permite citirea şi listarea. Aplicaţia prin care se realizează conversia trebuie să asigure integritatea conţinutului facturii electronice.

 • Daca o societate opteaza pentru utilizarea sistemului Ro e-Factura, de cand este inscris in registru?

Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opţiunii, dată de la care emitentul dobândeşte şi calitatea de destinatar.

 • RO e -Factura si RO e-Transport sunt acelasi lucru?

Cele doua sisteme sunt diferite . RO e-Transport este un sistem de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat. Sistemul monitorizeaza în timp real deplasarea bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul României, astfel: transportul bunurilor achiziționate și livrate intracomunitar, transportul bunurilor care fac obiectul operațiunilor vamale, transportul bunurilor între două locații situate pe teritoriul național.

Testarea functionalitatii sistemului

In aceasta etapa se poate testa modul cum functioneaza sistemul prin intermediul SPV – unde este disponibila o sectiune de test.

Se genereaza factura in format xml, se incarca pe spv si se umareste daca factura se valideaza si daca se primeste formularul cu sigiliul electronic al ANAF.

Formularul 084

Articole similare

Comentariul tau aici