Registre de contabilitate

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal , Registrul-inventar și Cartea mare.

Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanță cu destinația acestora și se prezintă în mod ordonat și astfel completate încât să permită în orice moment identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate.

Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru, foi volante sau listări informatice, după caz. (O 3512/2008)

Articole similare