Registrul-Inventar

Este un document contabil obligatoriu, in care se inregistreaza toate elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Se intocmeste cel putin o data pe an si se inscriu , intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a justifica continutul fiecarui post al bilantului.

Articole similare