Hotarare referitoare la modificarea Directivei in ceea ce priveste prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului optional de taxare inversa – TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Hotarare referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA — COM(2022) 39 final, Publicata in Monitorul Oficial la data de 10 mai 2022.

În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 din Constituția României, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, Senatul adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. — Senatul României constată că propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA — COM(2022) 39 final respectă principiile subsidiarității și proporționalității.
Art. 2. — Senatul României consideră că este oportun să se prelungească aplicabilitatea măsurilor antifraudă pentru o nouă perioadă limitată, atât pentru a permite continuarea negocierilor mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva din cadrul Consiliului privind sistemul definitiv de TVA, cât și pentru dezvoltarea unor instrumente suplimentare de combatere a evaziunii fiscale.

Prezenta hotarare o puteti regasi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 468 Partea 1, pagina 4 si a fost adoptată de Senat în ședința din 2 mai 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.


Articole similare

Comentariul tau aici