Impozitul pe microintreprindere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

La infiintarea unei societati sau pe parcursul functionarii acesteia, societatea poate sa se afle in urmatoarele situatii:

  • societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor
  • societate platitoare de impozit pe profit.

Societatile nou-infiintate sunt obligate sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditia cu privire la capitalul social este indeplinita la data inregistrarii in registrul comertului.

Ce cote de impozit se aplica microintreprinderilor ?

  • 1% pentru societatile care au cel putin un angajat
  • 3% pentru societatie care NU au angajati

“Angajatul” este persoana care detine un contract de munca individual cu norma intreaga 8h/zi, la societatea respectiva. 

In cazul contractelor individuale de munca cu timp partial se vor aduna fractiunile de norma, incat sa rezulte echivalentul unei norme intregi. 

Ce formula de calcul se foloseste ?                                                  

                 Impozit microintreprindere = cota de impozitare * baza impozabila 

Potrivit art. 53 din Codul Fiscal baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;

c) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;

d) veniturile din subvenții;

e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

h) veniturile din diferențe de curs valutar;

i) veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;

j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul “709”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

k) veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii, titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii legali ai acestora;

l) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;

m) veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.

Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă se adaugă următoarele:

a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul “609”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

b) în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care își încetează existența, diferența favorabilă dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului;

c) rezervele, cu excepția celor reprezentând facilități fiscale, reduse sau anulate, reprezentând rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil și nu au fost impozitate în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației rezervei, distribuirii acesteia către participanți sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui altui motiv;

d) rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. În situația în care rezervele fiscale sunt menținute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.

Important!

Daca s-a achizitionat casa de marcat cu jurnal electronic, atunci valoarea de achizitie a acesteia se va deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care a fost pusa in functiune.

Pentru ca o societate sa fie platitoare de impozit pe microintreprindere, trebuie sa respecte urmatoarele 3 conditii la 31 decembrie a anului fiscal precedent :

1. Capitalul social al societatii sa fie detinut de persoane altele decat unitatile administrativ teritoriale;

2. Sa nu depaseasca echivalentul in lei a 1.000.000 de euro ( veniturile ), conform cursului din 31 decembrie a anului precedent;

3. Societate nu se poate afla in dizolvare, inregistrata la ONRC sau instantele judecatoresti. 

MONOGRAFIE CONTABILA : 

Inregistrarea impozitului/micro  :

698 “Cheltuieli cu impozitul pe venit si alte impozite” = 4418 “Impozitul pe venit”  

 Plata impozitului /micro : 

4418 “Impozitul pe venit”     = 5121 “Conturi la banci in lei”  

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se va declara trimestrial prin intermediul declaratiei 100, până cel tarziu 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Descarcati accesand butonul „Declaratia 100” .

Articole similare

Comentariul tau aici