Impozitul pe profit-variante de plata, declaratia anuala 101 si termen de plata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Unele societati vor deveni platitoare de impozit pe profit din 2023, ca urmare a modificarii conditiilor de incadrare ca microintreprindere- modificari aduse initial de OG 16/2022 si apoi ajustate prin Legea 370/2022 de aprobare a OG 16. De aceea prezentam mai jos cateva optiuni pe care le au antreprenorii legat de calculul si plata impozitului pe profit.

Ce modalitati/variante exista pentru calculul, declararea si plata impozitului pe profit?

Varianta 1:

Ca regula generala , calculul, declararea și plata impozitului pe profit se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I – III.

Definitivarea și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declarației privind impozitul pe profit – D 101.

Aceasta inseamna urmatoarele termene de declarare:

  • pentru trimestrul 1 – pana in 25 aprilie
  • pentru trimestrul 2 – pana in 25 iulie
  • pentru trimestrul 3- pana in 25 octombrie
  • pentru trimestrul 4 – pana la termenul de depunere al D 101 . Declaratia are ca termen de depunere in general data de 25 martie a anului urmator. Insa pentru anii 2021-2025 -termenul a fost prelungit pana la 25 iunie a anului urmator, ca urmare a aplicarii OUG 153/2020 privind facilitatile pentru capitaluri proprii.

Asadar, pentru trimestrul 4 din 2022, termenul este 26 iunie 2023 (25 iunie este zi nelucratoare-duminica).

Varianta 2

Contribuabilii, alții decât: instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine , cultele religioase,  unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, particulare, acreditate, asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice,  Societatea Națională de Cruce Roșie din România (toate acesta prevazute la art.15 CF), contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură, POT OPTA pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial.

Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declarației privind impozitul pe profit, D 101.

Opțiunea pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea prevederilor cu plata anticipata si este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi.

Ieșirea din sistemul anual de declarare și plată a impozitului se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită iesirea din sistem.

Contribuabilii comunică la ANAF modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu excepția plății anticipate aferente trimestrului IV care se declară și se plătește până la data de 25 decembrie, respectiv până la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat.

IMPORTANT

Societatile trebuie sa aplice sistemul de declarare și plată prevăzut la varianta 1 în anul pentru care se datorează impozit pe profit, dacă în anul precedent se încadrează în una dintre următoarele situații:

a) au fost nou-înființați, cu excepția contribuabililor nou-înființați ca efect al unor operațiuni de reorganizare ;

b) au înregistrat pierdere fiscală sau nu au datorat impozit pe profit anual, cu excepția contribuabililor care au beneficiat de scutiri;

c) s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu desfășoară activități la sediul social/sediile secundare, situații înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comerțului sau în registrul ținut de instanțele judecătorești competente, după caz;

d) au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Noutati fiscale 2023 – comanda aici.

Articole similare

Comentariul tau aici