In dubio contra fiscum- un nou principiu al fiscalitatii in completarea Codului fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

O propunere legislativa inregistrata la Senat pentru dezbatere in 23.02.2021 propune o completare a principiilor fiscaliatii, cu un principiu nou: in dubio contrafiscum prin interpretarea prevederilor neclare in favoarea contribuabilului.

In prezent, principiile fiscalitatii in Romania,sunt:

a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiții egale investitorilor, capitalului român și străin;

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea și sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceștia să poată urmări și înțelege sarcina fiscală ce le revine, precum și să poată determina influența deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

c) justețea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcție de mărimea veniturilor sau a proprietăților acestuia;

d) eficiența impunerii asigură niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exercițiu bugetar la altul prin menținerea randamentului impozitelor, taxelor și contribuțiilor în toate fazele ciclului economic, atât în perioadele de avânt economic, cât și în cele de criză;

e) predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii.

Totodata se propune si modificarea art. 13 din Codul de procedura fiscala, articol denumit Interpretarea legii.

Propunerea de modificare este:

Art. 13: Interpretarea legislatiei si a normelor din domeniul fiscal:
(1) Interpretarea reglementarilor fiscale trebuie sa respecte vointa legiuitorului asa cum este exprimata in lege.
(2) In cazul in care vointa legiuitorului nu reiese clar din textul legii, la stabilirea vointei legiuitorului se tine seama de scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta reiese din documentele publice ce insolesc actul normativ in procesul de elaborare, dezbatere si aprobare.
(3) Daca dupa aplicarea regulilor de interpretare prevazute la alin. (1)-(2), prevederile legislatiei fiscale raman neclare, acestea se interpreteaza in favoarea contribuabilului/platitorului, potrivit principiului in dubio contrafiscum .
(4) Prevederile alineatului (3) se aplica si in cazul in care normele date in aplicarea legii/legilor sunt neclare.
(5) in aplicarea prevederilor art. 5, Comisia fiscala centrala tine cont de principiul enuntat la alin. (3).”

Articole similare

Comentariul tau aici