Inchidere punct de lucru- procedura

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Daca vrei sa inchizi punctul de lucru al societatii trebuie parcurci pasii urmatori:

1.La Registrul Comertului

In primul rand trebuie sa inregistrezi aceasta mentiune la Registrul Comertului.

Documentele necesare sunt:

  • Cererea de înregistrare a mentiunii ;
  • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administraţie/ directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original) ;
  • Certificatul constatator de autorizare a activităţii;

Daca este cazul:

  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  • dovezile privind plata tarifului legal;
  • tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă este cazul.

2. La ANAF

Apoi, daca ai avut un sediu secundar cu minimum 5 angajaţi şi ai avut astfel obligaţia să soliciti înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii, va trebui sa depui formularul 060- Declaratie de radiere pentru sediile secundare.

In declaratia 060 rândul “Radierea înregistrării fiscale” se marchează “X” şi se înscrie data radierii înregistrării fiscale.
Atenție! Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor referitor la încetarea calității de
subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.

Încetarea activităţii sediului secundar care are sub 5 salariaţi se face prin depunerea formularului 061 şi a documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie privind desfiinţarea sediului secundar .

Articole similare

Comentariul tau aici