Informatiile necesare in actul constitutiv al unei organizatii non profit – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ce este o asociatie non profit?

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial. Aceasta dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

In vederea dobandirii personalitatii juridice, asociatii incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Ce elemente trebuie sa contina actul constitutiv?

Actul constitutiv trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii, sub sanctiunea nulitatii absolute:

 1. datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 2. exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
 3. denumirea asociatiei; 
 4. sediul asociatiei; 
 5. durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat; 
 6. patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor; 
 7. componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei; 
 8. persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice; 
 9. semnaturile asociatilor. 

Ce elemente trebuie sa contina statutul?

Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute: 

 • elementele prevazute mai sus, cu exceptia celor de la punctele 7 si 8; 
 • explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei; 
 • modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat; 
 • drepturile si obligatiile asociatilor; 
 • categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei; 
 • atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei; 
 • destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60. 

La autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii. 

Baza legala: Ordonanta nr. 26/2000

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare