Inspectia Muncii – Comunicat de presa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Aplicarea reglementărilor generale și speciale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă este supusă controlului Inspecției Muncii, ca organism specializat al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Inspecția Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncă, organizate în fiecare județ.

Comunicat de presă
Inspecția Muncii va verifica măsurile care trebuie întreprinse de angajatori, pentru protecția persoanelor încadrate în muncă, în
perioada în care se manifestă temperaturi extreme ridicate
Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat, în perioada 28.04–2.06.2022, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 13.869.301 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Au fost aplicate 34.526 avertismente și au fost dispuse 13.045 măsuri de remediere a neconformităților constatate.
În luna mai, au fost identificate 734 persoane desfășurând muncă nedeclarată. Dintre acestea, 507 nu aveau întocmit contract individual de muncă, 123 nu aveau contract individual de muncă transmis în Revisal, 14 persoane prestau activitate având contractul de muncă suspendat, iar 90 persoane prestau activitate în afara programului de lucru din contractul part-time.

”Inspecția Muncii va începe verificarea modului de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. În conformitate cu prevederile ordonanţei susmenţionate, angajatorii sunt obligaţi să ia măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă, precum: reducerea intensităţii si ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer. De asemenea, pentru
menţinerea stării de sănătate a lucrătorilor, sunt necesare următoarele: asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 – 4 litri / persoana / schimb, asigurarea echipamentului individual de protecţie și asigurarea de duşuri, asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate și trecerea, după posibilităţi, în alte locuri
de muncă sau reducerea ori eșalonarea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Nerespectarea prevederilor Ordonanței privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă se sancționează contravențional, cu amendă de la 1500 la 2500 de lei în conformitate cu art. 10, alin. 1 din OUG nr. 99/2000.”

Articole similare

Comentariul tau aici