Intocmirea cash-flow-ului IAS 7

IAS 7 cere ca fluxul de numerar sa fie prezentat distinct pe cele 3 componente ale sale :

– operational;

– investitional;

– de finantare;

Cash flow-ul se poate intocmi in doua metode : metoda directa si metoda indirecta.

Asupra acesteia din urma de vom opri pentru mai multe detalii:

Model cash flow-ului intocmit prin metoda indirecta in format excel

Mentiuni:

– cresterea stocurilor este tratata ca fiind negativa : motivul este ca aceasta crestere antreneaza o iesire de numerar in vederea achizitionarii acestei cantitati suplimentare;

– cresterea soldului de creante este tratata ca fiind negativa din acelasi motiv: faptul ca au crescut creantele inseamna ca nu s-au efectuat incasari de la clienti, si implicit aceasta inseamna mai putin numerar;

– o crestere a conturilor de datorii are un effect pozitiv in cash-flow in sensul ca s-au efectuat achizitii dar nu s-au produs inca iesiri de numerar pentru stingerea datoriilor.

– deprecierea este o miscare non –cash de aceea trebuie adaugata la profitul net, deoarece in calcularea acestuia ea a fost initial scazuta.

Un model de cash-flow intocmit prin metoda indirecta este prezentat mai jos:

FLUX DE NUMERAR NET GENERAT DIN ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE   –  Exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie (RON)

Activităţi operaţionale:

(Pierderea)/Profitul net(ă)

Ajustări :

– deprecierea imobilizarilor :

– cheltuieli cu provizioane pentru active circulante si privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli

– pierderi din vanzarea imobilizarilor

Efectul variaţiei cursului de schimb valutar asupra creditelor şi datoriilor

Cheltuieli cu dobânzile

Creşterea/(descreşterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant

Modificări ale capitalului circulant:

(Creştere)/Descreştere în soldurile de creanţe comerciale şi alte creanţe

(Creştere)/Descreştere în soldurile de stocuri

Creştere/(Descreştere) în soldurile de datorii comerciale şi alte datorii

Flux de numerar net generat din activităţi operaţionale:

Dobânzi plătite

Impozit pe profit plătit

Flux de numerar net generat de activităţi de exploatare

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii:

Achizitii de imobilizari

Incasari din vanzarea de imobilizari

Dividende primite

Încasări din dobânzi

Flux de numerar net utilizat pentru activităţi de investiţii

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:

Rambursari de imprumuturi

Majorare de capital

Efectul variaţiei cursului de schimb valutar asupra creditelor si datoriilor

Dividende platite

Flux de numerar net generat de activităţi de finanţare

Fluxuri de numerar – total

Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei

Creşterea/(diminuarea) numerarului şi echivalentelor de numerar

Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei

Articole similare

Comentariul tau aici