Inventarierea: Cine trebuie sa o realizeze? Registrul Inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Inventarul este obligatoriu pentru fiecare societate si trebuie realizat cel putin o data pe an.

Responsabilitatea organizarii inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.
In vederea efectuarii inventarierii, aceste persoane trebuie sa aprobe proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care sa le transmita ulterior comisiilor de inventariere.

In situatia in care numarul de salariati este redus, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. In aceasta situatie, raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.
Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se poate efectua atat cu salariati proprii, cat si pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregatire corespunzatoare.

Cine NU poate face parte din comisiile de inventariere ?
• gestionarii depozitelor supuse inventarierii;
• contabilii care tin evidenta gestiunii respective;
• auditorii interni;
• auditorii statutari.

Ce se intampla cu firmele care nu au nici un salariat ?
In situatia in care entitatile nu au nici un salariat care sa poata efectua operatiunea de inventariere, aceasta se efectueaza de catre administratori.

Cand se efectueaza inventarierea ?

Entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea patrimoniului :
• la inceputul activitatii;
• cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor;
• in cazul fuziunii sau incetarii activitatii
dar si in urmatoarele situatii:

a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
b) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
c) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
e) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
f) in alte cazuri prevazute de lege.
Inventarierea anuala se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii fiecarei entitati.

Registrul inventar
• este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate.
• se intocmeste la infiintarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii, cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege, pe baza de inventar faptic.
• in acest registru se inscriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului.
• in cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, in Registrul-inventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii
exercitiului financiar.
• se pastreaza in unitate timp de 5 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, iar in caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituit in termen de maximum 30 de zile de la constatare.

Pentru mai multe aspecte legate de inchiderea exercitiului financiar va recomandam sa cititi si lucarea Inchiderea exercitiului finaciar.

Articole similare

Comentariul tau aici