ITM Salaj: Comercializarea, depozitarea si pastrarea articolelor pirotehnice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Comunicat ITM Salaj, 06.12.2022

Faptul că articolele  pirotehnice  își găsesc o largă aplicabilitate în special în perioada sărbătorilor de iarnă, readuce în atenția inspectorilor de muncă din cadrul ITM Sălaj o serie de aspecte legate de comercializarea, depozitarea și păstrarea lor.

Ținând seama de unele evenimente grave petrecute anii anteriori în țară şi străinătate care s-au soldat cu explozii şi incendii la depozite de articole pirotehnice, cât și faptul că în perioada de sărbători se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către tineri sub vârsta de 18 ani, în perioada 05.12.2022 -06.01.2023 se desfășoară Acțiunea Națională de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la comercializarea și depozitarea/păstrarea articolelor pirotehnice.

Aceste articole sunt produse periculoase și având în vedere natura încărcăturii lor fac obiectul legislației privind regimul materiilor explozive reglementată de Legea nr.126/1995 republicată, privind regimul materiilor explozive, coroborată cu prevederile Normei  tehnice de aplicare a Legii nr.126/1995 aprobată prin H.G. 536/2002, H.G.nr.1102/2014  privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice și Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Controalele vor viza în special aspecte cu privire la modul de depozitare și manipulare, la modul de etichetare a acestor produse, inclusiv dacă au inscripționate în limba română instrucțiuni de utilizare, categoria din care fac parte, termenul de garanție precum și pericolele pe care le poate genera păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor neconformă.

Neregulile ce vor fi constatate cu ocazia controalelor care se vor efectua pe perioada derulării Acțiunii de control  vor fi sancţionate proporțional cu gravitatea faptelor și se  vor dispune  măsuri de remediere cu termen fix sau permanent .

Articole similare

Comentariul tau aici