MFP va notifica companiile de stat pentru respectarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa. Ce reprezinta aceasta?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In cadrul unui interviu TVA, Ministrul Finantelor a anuntat ca toate companiile de stat vor primi o notificare din partea Ministerului Finanţelor Publice pentru a respecta OUG 109:

Trebuie management profesionist, trebuie management cu mandat clar. Avem inspecţia economică şi va controla la sânge modul în care banul public este folosit. Avem şi ANAF care se uită pe partea cealaltă. “

Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, persoane juridice romane, a fost aprobata prin OUG 109/2011 (puteti gasi textul integral al acesteia aici).

Ce este guvernanta corporativa?

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice reprezinta practic un set de reguli care previesc modul in care este administrata si controlata întreprinderea publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate.

Concret, ordonanta prevede reguli pentru:

  • administrarea si conducerea regiilor autonome (cine poate face parte din consiliul de administratie, durata mandatului, atributiile consiliului de administratie, conducerea regiei si atributiile directorilor)
  • reguli pentru intreprinderile publice de tip societatile comerciale (cine poate asigura administrarea, limitarea mandatului administratorului la 3, remuneratia directorilor, a membrilor consiliului de administratie, protectia actionarilor minoritari)
  • auditul statutar si auditul intern: situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.
  • transparenta, obligatii de raportare:

Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:
a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
d) raportul de audit anual;
e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Articole similare

Comentariul tau aici