Ministerul de Finante pregateste o actualizare a D 112 pentru a putea reflecta scutirile din domeniul alimentar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a publicat in 29.06.2022 un proiect de ordin care vizeaza actualizarea declaratiei 112.

Modificarile vizate sunt:

 • introducerea în Nomenclatorul ”Creanțe fiscale” a unor noi rânduri, în vederea declarării creanțelor fiscale aferente contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, respectiv contribuției asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal din Codul fiscal;
 • introducerea unor noi casete în Anexa 1.1. – Anexa angajator – pentru declararea distinctă a cifrei de afaceri realizate de angajatorii care desfășoară activități în sectorul ”Agricol și industria alimentară”, în vederea acordării sau nu a facilităților fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • introducerea unor noi rânduri în Anexa 1.1. – Anexa angajator, Secțiunile C.2. și E.3.
 • Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare), în vederea declarării noilor tipuri de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, introduse prin Legea nr. 73/2022;
 • introducerea unei noi secțiuni în Anexa 1.1. – Anexa angajator- Secțiunea C.6., în vederea declarării distincte a contribuție asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii din sectorul agricultură și industria alimentară, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal;
 • introducerea unor noi rânduri în Anexa 1.2. – Anexa asigurat, în vederea declarării salariaților care desfășoară activitate în sectorul de construcții/agricol și industrie alimentară, după caz, care beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal care și-au exprimat opțiunea pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat;
 • introducerea în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4, a unor noi tipuri de asigurați, după cum urmează:
  a) Salariat care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal;
  b) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj;
  c) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;
  d) Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii “200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
  e)Persoane fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la un beneficiar de lucrări din sectorul ”Agricol și industria alimentară”, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • adaptarea Anexa 1.2. – Anexa asigurat, astfel încât facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, acordate salariaților/persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul agricol și industria alimentară să fie declarate distinct de restul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, realizate din celelalte sectoare de activitate;
 • introducerea unor noi rânduri în Anexa 1.2. – Anexa asigurat, Secțiunea E 3, în vederea declararării distincte a veniturilor asimilate salariilor precum și a avantajelor impozabile/neimpozabile, după caz. Declararea distinctă a acestor venituri se va realiza începând cu obligațiile declarative aferente lunii ianuarie 2023;
 • modificări de natură tehnică care constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.

Articole similare

Comentariul tau aici