Modificari fiscale in vigoare incepand cu data de 1 noiembrie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Direcția Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, 15.11.2023

În virtutea rolului activ al organului fiscal, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați aduce la cunoștința contribuabililor faptul că în Monitorul Oficial al României nr. 977/27.10.2023 a fost publicată Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal -bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, care modifică Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Măsurile fiscale modificatoare ale Codului fiscal, în vigoare din 1 NOIEMBRIE 2023:

– Modificarea art. 60 pct. 2 din Codul fiscal în sensul că scutirea de la plata impozitului pe venit a persoanelor fizice care desfăşoară activităţii de creare de programe pentru calculator se aplică la locul unde se află funcţia de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv, obţinute din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoana fizică în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, după caz. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale.
De asemenea, se introduce o limitare temporară a facilității, respectiv până la 31 decembrie 2028 inclusiv.

-Modificarea art. 60 pct. 5 lit. c) din Codul fiscal în sensul că scutirea de la plata impozitului pe venit a persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru activitatea desfăşurată în România, de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţiilor se aplică la locul unde se află funcţia de bază, pentru veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor de până la 10.000 lei inclusiv, realizate de persoana fizică în baza unui contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parţial, după caz (cu îndeplinirea de către angajator și a celorlalte condiții). Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale.
Veniturile brute lunare din salarii realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi prin raportare la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut de lege pentru activităţile din domeniul construcţiilor. (Începând cu 1 noiembrie 2023, pentru sectorul construcţii salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră.–Temei legal: O.U.G. nr. 93/2023).
Scutirea se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor.

-Modificarea art. 60 pct. 7 lit. c) din Codul fiscal în sensul că scutirea de la plata impozitului pe venit a persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară pe teritoriul României activităţi în domeniul/sectorul agricol şi în industria alimentară se aplică la locul unde se află funcţia de bază, pentru veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor de până la 10.000 lei inclusiv, realizate de persoana fizică în baza unui contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parţial, după caz (cu îndeplinirea de către angajator și a celorlalte condiții). Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale.
Veniturile brute lunare din salarii realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare lunar pentru 8 ore de muncă/zi, prin raportare la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în domeniul/sectorul agricol şi în industria alimentară. (Începând cu 1 noiembrie 2023, pentru sectorul agricol şi industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 3.436 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 20,782 lei/oră. –Temei legal: O.U.G. nr. 93/2023).

-S-au modificat art. 138^1 alin. (1) și art. 138^2 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la reducerea cotei contribuției de asigurări sociale (CAS) datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţiilor, agricol şi în industria alimentară, respectiv cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuţie la fondul de pensii administrat privat prevăzute în Legea nr.411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederea anterioară făcea referire la cota fixă de 3,75 puncte procentuale).
(NOTA: Începând cu data de 1 ianuarie 2024 cota de contribuţie la fondul de pensii administrat privat este de 4,75%.
Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contribuţie la fondul de pensii administrat privat este de 3,75%. – Temei legal: art. 43 din Legea nr. 411/2004).
Prin excepţie de la prevederile art. 138^1 alin. (1) şi (2) şi art. 138^2 alin. (1) şi (2), persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata contribuţiei datorată la fondul de pensii administrat privat. Opţiunea se depune în scris, la angajator, acesta reţinând contribuţia aferentă potrivit prevederilor legale.

-S-a introdus în Codul fiscal art. 138^4 – Prevederi speciale pentru activitatea de creare de programe pentru calculator, care reglementează:
(1) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 60 pct. 2, cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuţie la fondul de pensii administrat privat prevăzute în Legea nr.411/2004. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contribuţii în limita cotei prevăzute la alin. (1).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), persoanele fizice prevăzute la art. 60 pct. 2 pot opta pentru plata contribuţiei datorată la fondul de pensii administrat privat.
(4) Opţiunea se depune în scris, la angajator, acesta reţinând contribuţia aferentă potrivit prevederilor legale, începând cu veniturile lunii următoare celei în care s-a înregistrat opţiunea.
(NOTA: Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contribuţie la fondul de pensii administrat privat este de 3,75%. Începând cu data de 1 ianuarie 2024 cota de contribuţie la fondul de pensii administrat privat este de 4,75%. – Temei legal: art. 43 din Legea nr. 411/2004).

-S-a abrogat art. 140 alin. (2) și alin. (3) din Codul fiscal. Astfel, se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS) datorate de angajatorii care desfăşoară activităţi în sectorul construcţiilor, respectiv agricol şi în industria alimentară şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5, respectiv pct. 7 din Codul fiscal, veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice în baza contractelor individuale de muncă pentru activitatea desfășurată în condiţii deosebite, speciale sau în alte condiţii de muncă.

-S-a abrogat art. 154 alin. (1) lit. r) și s) din Codul fiscal. Astfel, persoanele fizice datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţiilor, respectiv agricol şi în industria alimentară şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5, respectiv pct. 7.

-S-a abrogat art. 220^3 alin. (2) și (3) – Cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă din Codul fiscal. Prin urmare, cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă (CAM) datorată de angajatorii care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, respectiv agricol şi în industria alimentară este cota standard de 2,25%. (Deși prevederea anterioară făcea referire la reducerea cotei standard, nu s-a aplicat datorită neaprobării schemei de ajutor de stat).
Pentru consultarea noutăților legislative puteți accesa site-ul www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili/ Legislație/ Buletin informativ fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici