Modificari in legislatia caselor de marcat pentru a permite fiscalizarea bacsisului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Recent, pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat un proiect legislativ care prevede modificari la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu scopul de a permite fiscalizarea bacsisului.

Potrivit situatiei actuale:

 • pe bonul fiscal nu sunt evidențiate sumele încasate de la clienți, în plus, cu titlu de bacșiș;
 • beneficiarii veniturilor încasate sub formă de bacșiș nu pot face dovada unei bonități corespunzătoare pentru obținerea de credite bancare, cu toate că veniturilor lor reale le-ar asigura această bonitate,
 • aceste sume de bani încasate, de natura veniturilor, nu sunt fiscalizate;
 • sumele de bani încasate sub forma bacșișului, nu se înregistrează contabil nici de către client, nici de către furnizor/prestator;
 • în cazul plății contravalorii consumației și implicit a bacșișului de către o persoană juridică, PFA sau alte forme de organizare, sumele plătite drept bacșiș nu pot fi decontate legal pentru că nu este emis niciun document justificativ pentru încasare a acestuia,
 • plata cu cardul a cunoscut o evoluție semnificativă în ultimii ani, clientul neavând însă posibilitatea de a plăti bacșiș prin această modalitate.

Schimbarile preconizate:

 • definirea bacșișului în vederea evidențierii acestor sume pe bonul fiscal, cu scopul delimitării clare a acestora de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populație și asigurării fiscalizării bacșișului potrivit Codului fiscal. Astfel, bacșișul se definește ca fiind orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – „Restaurante”, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.
 • instituirea obligației de evidențiere pe bonul fiscal a bacșișului încasat de la clienți, în cazul serviciilor de restaurant, baruri și alte activități de servire a băuturilor, indiferent de modalitatea de plată a acestuia (card/numerar/substitute de numerar)
 • având în vedere faptul că, livrarea de produse la domiciliul clientului reprezintă de fapt o vânzare cu amănuntul de mâncare, și nu presupune un serviciu de tip restaurant, în raport cu care clientul să fie mai mult sau mai puțin mulțumit de calitatea serviciilor și conduita prestatorului (exemplu: mâncare se vinde și în supermarket, dar nu presupune un serviciu de tip restaurant, și prin urmare nu se plătește bacșiș la cumpărarea acelor produse din magazin), evidențierea bacșișului pe bonul fiscal nu este obligatorie pentru livrările la domiciliu.
 • se interzice condiționarea, sub orice formă, a livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii de acordarea bacșișului, se instituie obligația operatorului economic de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal. Nota de plată va conține rubrici destinate alegerii de către client, a nivelului bacșișului pe care acesta dorește să îl ofere. Nivelul bacșișului oferit de client poate varia între 0% și 15%.
 • se instituie obligația operatorului economic de a distribui sumele provenite din încasarea bacșișului, integral salariaților, potrivit unui regulament intern și de a le înregistra în contabilitate pe seama conturilor de datorii/analitic distinct, pentru situațiile în care, clienții care achită contravaloarea bunurilor livrate/servicilor prestate cu numerar/card sau substitute de numerar, solicită, pe lângă bonul fiscal, și factură, se precizează că, operatorii economici au obligația de a evidenția bacșișul și pe factură.
 • în situația în care plata contravalorii consumației se face prin ordin de plată și se emite factură, bacșișul se evidențiază distinct pe aceasta.
 • se lasă la opțiunea operatorului economic, posibilitatea marcării bacșișului pe același bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate sau pe un bon fiscal distinct, în funcție de situația de fapt, respectiv de momentul în care valoarea bacșișului este cunoscută de către emitentul bonului fiscal, se precizează faptul că, bacșișul se introduce în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „bacșiș”,
 • se stabilește regimul fiscal aplicabil sumelor provenite din bacșiș, astfel: pentru salariat, sumele provenite din bacșiș sunt calificate ca venituri din alte surse pentru care sunt aplicabile prevederile cap. X – Venituri din alte surse, din Titlul IV – Impozitul pe venit al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind supuse impunerii prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, în conformitate cu prevederile art. 115 din Codul fiscal.
  Pentru contribuțiile sociale obligatorii se sunt aplicabile prevederile referitoare la veniturile din alte surse din Titlul V – Contribuții sociale obligatorii, din Codul fiscal, respectiv: a) nu se cuprind în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale. b) din punct de vedere al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), veniturile se iau în considerare la calculul plafonului de 12 salarii minime brute pe țară, peste care se datorează CASS. Astfel, se datorează CASS pentru veniturile realizate sub forma bacșișului, doar dacă împreună cu celelalte categorii de venituri cum ar fi cele din activități independente, agricultură, silvicultură, piscicultură, cedarea folosinței bunurilor, investiții sau alte surse, însumează mai mult de 12 salarii minime brute pe țară pe an. În această situație, beneficiarul veniturilor depune „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, până la data de 15 martie a anului următor celui în care au fost realizate veniturile, în care se declară depășirea plafonului anual, se calculează și se declară CASS. Contribuția se calculează ca procent de 10% din 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează.
 • Dpdv al TVA sumele provenite din bacșiș nu se cuprind în sfera TVA, întrucât acesta nu reprezintă și nu este asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii;
 • se precizează faptul că, pentru alte activități economice decât cele expres prevăzute (cod CAEN: 5610 și cod CAEN 5630), aplicarea acestor prevederi este opțională, dar în cazul în care operatorul economic optează pentru aplicare, aceste prevederi se aplică în integralitatea lor.

Articole similare

One Thought to “Modificari in legislatia caselor de marcat pentru a permite fiscalizarea bacsisului”

 1. a.const.

  cred ca proverbul ca,,datorita copacilor nu vedem padurea ,,este perfect aplicabil si un aceasta sfera a bacsisului.
  oare legiuitorul nu are altceva de facut!!!,este o mare prostie care nu presupune decat un efort scriptic fara nuici un efect social, fiscal sau de alta natura

Comentariul tau aici