Modificari in privinta cheltuielilor deductibile la calculul impozitului pe profit (OUG 70/2020)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Prin OUG 70 publicata in 14.05.2020 se aduc completari art. 25 Cheltuieli din Codul fiscal.

Pana la data intrarii in vigoare a acestei ordonante, in cazul creanțelor cesionate, pierderea netă reprezentând diferența dintre prețul de cesiune și valoarea creanței cesionate era deductibilă în limita unui plafon de 30% din valoarea acestei pierderi.

În cazul în care cesionarul cedează creanța, pierderea netă se determină ca diferență între prețul de cesiune și costul de achiziție al creanței.

În cazul instituțiilor de credit, în situația în care creanțele cesionate sunt acoperite parțial sau integral cu ajustări pentru pierderi așteptate, precum și în situația în care creanțele sunt scoase din evidență în conturi în afara bilanțului și apoi sunt cesionate, 70% din diferența dintre valoarea creanței înstrăinate și prețul de cesiune reprezintă elemente similare veniturilor.

Prin OUG 70/2020 se introduce un element de noutate, care arata ca prevederile de mai sus NU se aplică în cazul :cesiunilor de titluri de stat, obligațiuni și alte instrumente de datorie care conferă deținătorului un drept contractual de a încasa numerar, cheltuielile înregistrate din aceste cesiuni fiind deductibile la calculul rezultatului fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici