Modificari la calculul cifrei de afaceri pentru TVA in cazul regimurilor speciale(art. 311 si 312) -H 864/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Prin Hotararea 864/16.10.2020, de modificare a normelor la codul fiscal, se propune abrogarea alin. (4) al pct. 83 care arata ca:

Persoanele impozabile care, dacă ar fi înregistrate normal în scopuri de taxă conform art. 316 din Codul fiscal, ar aplica un regim special de taxă conform prevederilor art. 311 (regimul special pentru agentiile de turism) și 312 (Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități) din Codul fiscal vor lua în calculul determinării cifrei de afaceri prevăzute la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal numai baza impozabilă pentru respectivele operațiuni determinată în conformitate cu prevederile art. 311 și 312 din Codul fiscal.

Scopul abrogarii este respectarea hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C – 388/18, potrivit căreia cifra de afaceri ce servește drept referință în scopul aplicabilității regimului special pentru întreprinderile mici trebuie stabilită pe baza tuturor sumelor, exclusiv TVA, încasate sau care urmează a fi încasate de persoana impozabilă, independent de modalitatea în care aceste sume vor fi efectiv impozitate.

Articole similare

Comentariul tau aici