Monografie contabila – despagubiri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

O entitate a achizitionat marfuri de un furnizor in suma de 80.000 lei, insa acestea s-au dovedit ca nu corespund din punct de vedere al calitatii, prin urmare solicita restituirea contravalorii acestora. Furnizorul nu agreaza acest lucru, prin urmare entitatea se adreseaza pe cale legala, intentand un proces furnizorului. Entitatea obtine in urma sentintei o despagubire in suma de 100.000 lei.

Nota contabila este :

5121 Conturi la banci in lei = 7581 Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități 100.000 lei

Din punct de vedere al TVA, potrivit art. 286 alin. (4) lit. b) baza de impozitare nu cuprinde următoarele:

b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă/definitivă și irevocabilă, după caz, penalizările și orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, dacă sunt percepute peste prețurile și/sau tarifele negociate;

Asadar, despagubirea nu este o operatiune purtatoare de TVA.

Articole similare

Comentariul tau aici