Munca la negru vs munca la gri – comunicat Inspectia Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Inspectia muncii a lansat o campanie de informare in vederea creșterii gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce atât munca nedeclarată cât și munca subdeclarată (munca ”la gri”).

Scopul acestui demers este ca lucrătorii să cunoască atât  drepturile și obligațiile pe care le au cât și riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească ”la negru” sau ”la gri”.

Munca la negru este activitatea pe care o prestează o persoană pentru un angajator, în condiții care nu respectă prevederile legale. Activitatea desfășurată în afara contractului individual de muncă este nenormată, total neevidențiată și nefiscalizată, fără stat de plată legal întocmit și plata obligațiilor la bugetul de stat, fără pontaj pentru evidențierea normei de timp, fără documente privind norma de producție și felul muncii.

Un alt exemplu de muncă la negru îl reprezintă și cazul în care angajatorul încheie cu salariatul un contract individual de muncă cu timp parțial, însă în realitate angajatul muncește 8 sau 12 ore pe zi.

Persoanele care lucrează la negru nu au garanția plății salariului și nu beneficiază de: vechimea în muncă și în specialitate, concediu de odihnă plătit şi alte concedii pentru evenimente deosebite (căsătorii, deces, naşterea unui copil), pentru studii. De asemenea, nu beneficiază de prestații sociale: pensie, îndemnizație de șomaj, îndemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă și accident, îndemnizaţia pentru maternitate  precum şi pentru creşterea copilului  până la 2 ani, etc.

Munca la gri este munca desfășurată de un salariat neevidențiată în întregime. În acest caz, o parte din salariu este trecută în contractul de muncă și pentru aceasta se plătesc taxe și impozite, iar cealaltă parte, așa-numita ”plata în mână”, nu figurează în documentele oficiale și nu este fiscalizată.

În acest caz, persoanelor le este afectat  cuantumul sumelor cuvenite în caz de pensie, șomaj, concediu medical, concediu pentru creşterea copilului  până la 2 ani, etc.

Comunicat Inspectia Muncii, 20.07.2021

Articole similare

Comentariul tau aici