Noi modificari privind concediile medicale- OUG 10/2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 218 din 16.03.2023 s-a publicat o ordonanta de urgenta (OUG 10/2023 ) care aduce cateva modificari in OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

In prezent casele de asigurări de sănătate se confruntă cu o creștere importantă a numărului de persoane care solicită incheierea unui contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, ponderea majoritară a solicitărilor fiind pentru componenta sarcină și lăuzie, valoarea asigurată fiind în majoritatea cazurilor situată la plafonul maxim, chiar dacă persoanele se asigură pentru asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu minim brut pe țară.
Având în vedere faptul că persoanele asigurate salariate plătesc atât contribuția de asigurări sociale de sănătate, cât și contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate la venitul realizat, neavând opțiunea de a se asigura facultativ la un venit mai mare, ceea ce determină o inegalitate între valoarea indemnizațiilor de maternitate de care beneficiază majoritatea persoanelor asigurate salariate, față de valoarea indemnizațiilor de care beneficiază persoanele nesalariate, care se pot asigura opțional la un venit liber ales, situația constituie o discriminare în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Modificarile aduse sunt:

1.In prezent se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, persoanele fizice, altele decât cele salariate sau care beneficiaza de indemnizatie de somaj, pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Se reformuleaza conditiile in care pot beneficia de concedii si indemnizatii aceste persoane astfel:

prevedere nouaprevedere veche
dreptul la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane este
condiționat de plata unei contribuții pentru asigurarea pentru concedii și indemnizații în cotă de 1%, aplicată asupra venitului
lunar înscris în contractul de asigurare.
dreptul la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul aceste persoane este condiționat de plata unei contribuții pentru asigurarea pentru concedii și indemnizații în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare.

2. Pana in prezent venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia, cu excepția persoanelor care optează pentru încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru care venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

Prin OUG 10/2023 se modifica aceasta prevedere. Astfel, cota de contribuție se va datora și achita in aceste situatii la venitul lunar sau, după caz, media lunară a venitului înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, care nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nu poate depăși valoarea a de 3 ori a acestuia.
Metodologia de calcul privind determinarea mediei lunare a venitului înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

3.Baza de calcul al indemnizațiilor se va determina ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

4.Contractele de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate încheiate cu casele de asigurări de sănătate de către aceste persoane potrivit prevederilor în vigoare la data prezentei ordonanțe de urgență, și care au venitul lunar asigurat mai mare decât venitul înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, mai mare decât valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe țară, pentru contractele de asigurare pentru concedii și indemnizații de maternitate, se modifică prin acte adiționale până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.

Articole similare

Comentariul tau aici