Noutatile lunii noiembrie 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In cadrul acestui articol se regasesc OUG, legi si ordine publicate in MOF in luna noiembrie 2020.

  1.  Legea 223/2020 pentru simplificarea si debirocratizarea transferului de pati sociale si a varsarii capitalului social prin modificarea Legii societatilor nr. 31/1990 publicata in MOF nr. 1018 din 2 noiembrie 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232005

Citeste si: Modificari aduse legii societatilor comerciale prin L 223/2020 -eliminarea capitalului social minim, simplificarea transferului de parti sociale –  https://www.contzilla.ro/modificari-aduse-legii-societatilor-comeriale-prin-l-223-2020-eliminarea-capitalului-social-minim-simplificarea-transferului-de-parti-sociale/

Legea 223/2020- pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societatiilor nr.31/1990 – https://www.contzilla.ro/legea-223-2020-pentru-simplificarea-si-debirocratizarea-transferului-de-parti-sociale-si-a-varsarii-capitalului-social-prin-modificarea-legii-societatiilor-nr-31-1990/

Capitalul social al unei SRL nu poate fi mai mic de 1 leu – Informare ONRC 05.11.2020 – https://www.contzilla.ro/capitalul-social-al-unui-srl-nu-poate-fi-mai-mic-de-1-leu-informare-onrc-05-11-2020/

2.Lege nr. 222 din 30 octombrie 2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, publicata in MOF nr. 1018 din 2 noiembrie 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232003

Citeste si: Legea 222/2020 pentru abrogarea obligatiei declararii adaosului comercial publicata in MOF in 02.11.2020-text integral https://www.contzilla.ro/legea-222-2020-pentru-abrogarea-obligatiei-declararii-adaosului-comercial-publicata-in-mof-in-02-11-2020-text-integral/

3.Lege nr. 230 din 4 noiembrie 2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in MOF nr. 1030 din 4 noiembrie 2020 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232582

Citeste si: Clarificari in privinta impozitul pe cladiri si terenuri in scop turistic incepand cu 1 ianuarie 2021- L 230/2020 https://www.contzilla.ro/clarificari-in-privinta-impozitul-pe-cladiri-si-terenuri-in-scop-turistic-incepand-cu-1-ianuarie-2021-l-230-2020/

4. Lege nr. 242 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicata in MOF nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232725

Citeste si: Unitatile administrativ teritoriale vor putea apela la zilieri conform unei modificari aduse in 06.11.2020 Legii 52/2011 privind zilierii https://www.contzilla.ro/unitatile-administrativ-teritoriale-vor-putea-apela-la-zilieri-conform-unei-modificari-aduse-in-06-11-2020-legii-52-2011-privind-zilierii/

5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă publicata in MOF nr. 1042 din 6 noiembrie 2020, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232731

Citeste si: Atentie angajatori ! OUG 192/2020 pentru pentru modificarea Legii nr. 55/2020 – munca la domiciliu sau in regim de telemunca – https://www.contzilla.ro/atentie-angajatori-oug-192-2020-pentru-pentru-modificarea-legii-nr-55-2020-munca-la-domiciliu-sau-in-regim-de-telemunca/

6.Lege nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, publicata in MOF nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232717

Citeste si: Atentie! Legea contabilitatii modificata in 06.11.2020 prin Legea 238/2020 https://www.contzilla.ro/atentie-legea-contabilitatii-modificata-in-06-11-2020-prin-legea-238-2020/

7.ORDIN nr. 1.423 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate, publicat in MOF nr. 1048 din 9 noiembrie 2020 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232763

Citeste si: Procedura de autorizare a unitatilor protejate a fost publicata in MOF- O 1423/2020 https://www.contzilla.ro/procedura-de-autorizare-a-unitatilor-protejate-a-fost-publicata-in-mof-o-1423-2020/

8. ORDIN nr. 1.600 din 11 noiembrie 2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicat in MOF nr. 1073 din 13 noiembrie 2020 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233081

Citeste si: Noi formulare pentru solicitarea indemnizatiei de somaj tehnic- O 1600 publicat in 13.11.2020 https://www.contzilla.ro/noi-formulare-pentru-solicitarea-indemnizatiei-de-somaj-tehnic-o-1600-publicat-in-13-11-2020/

9. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 noiembrie 2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, publicata in MOF nr. 1078 din 13 noiembrie 2020 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233139

Citeste si: Prelungirea unor termene legate de activitatea ONRC – OUG 195 publicata in 13 noiembrie 2020 https://www.contzilla.ro/prelungirea-unor-termene-legate-de-activitatea-onrc-oug-195-publicata-in-13-noiembrie-2020/

10. LEGE nr. 248 din 13 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in MOF nr. 1079 din 13 noiembrie 2020 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233146

Citeste si: Incepand cu 1 ianuarie 2021- TVA 5% la livrarea de locuinte sub 140.000 eur catre persoane fizice – https://www.contzilla.ro/incepand-cu-1-ianuarie-2021-tva-5-la-livrarea-de-locuinte-sub-140-000-eur-catre-persoane-fizice/

11. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 noiembrie 2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, publicata in MOF nr. 1078 din 13 noiembrie 2020 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233139

Citeste si: Comunicat ONRC 16.11.2020: intrarea in vigoare a OUG 195/2020 privind masuri in domeniul registrului comertului https://www.contzilla.ro/comunicat-onrc-16-11-2020-intrarea-in-vigoare-a-oug-195-2020-privind-masuri-in-domeniul-registrului-comertului/

12. ORDIN nr. 3.896 din 11 noiembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, publicat in MOF nr. 1104 din 19 noiembrie 2020 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233421

Citeste si: Oficial! A fost publicata in Monitorul Oficial procedura pentru acordarea esalonarii la plata https://www.contzilla.ro/oficial-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial-procedura-pentru-acordarea-esalonarii-la-plata/

Procedura privind esalonarea datoriilor- Ordinul 3896/2020-text integral – https://www.contzilla.ro/procedura-privind-esalonarea-datoriilor-ordinul-3896-2020-text-integral/

13. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 198 din 18 noiembrie 2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in MOF nr. 1108 din 19 noiembrie 2020 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233460

Citeste si: Nou! Modificari aduse OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti – prin OUG nr. 198 publicata in 19.11.2020 https://www.contzilla.ro/nou-modificari-aduse-oug-147-2020-privind-acordarea-unor-zile-libere-pentru-parinti-prin-oug-nr-198-publicata-in-19-11-2020/

14. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 199 din 18 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicata in MOF nr. 1108 din 19 noiembrie 2020 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233461

Citeste si: A fost publicata in MOF modificarea la OUG 130 privind granturile din fonduri europene – https://www.contzilla.ro/a-fost-publicata-in-mof-modificarea-la-oug-130-privind-granturile-din-fonduri-europene/

15. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 196 din 18 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicata in MOF nr. 1108 din 19 noiembrie 2020 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233458

Citeste si: Legea sanatatii 95/2006 modificata prin OUG pentru a reflecta conceptul de telemedicina – https://www.contzilla.ro/legea-sanatatii-95-2006-modificata-prin-oug-pentru-a-reflecta-conceptul-de-telemedicina/

16. LEGE nr. 262 din 20 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in MOF nr. 1112 din 20 noiembrie 2020 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233497

Citeste si: Legea 262/20.11.2020 pentru modificarea Codului fiscal- text integral – https://www.contzilla.ro/legea-262-20-11-2020-pentru-modificarea-codului-fiscal-text-integral/

17.ORDIN nr. 3.942 din 19 noiembrie 2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, publicata in MOF nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233550

Citeste si: S-au modificat 2 documente importante in domeniul colectarii creantelor fiscale-O 3942/ 23.11.2020 – https://www.contzilla.ro/s-au-modificat-2-documente-importante-in-domeniul-colectarii-creantelor-fiscale-o-3942-23-11-2020/

18. ORDIN nr. 1.673 din 19 noiembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de colaborare între agențiile pentru plăți și inspecție socială și inspectoratele teritoriale de muncă în vederea verificării zilierilor pentru care se acordă măsura de sprijin prevăzută la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicat in MOF nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233695

Citeste si: Protocol de colaborare intre AJPIS-uri si ITM pentru verificare zilierilor beneficiari ai indemnizatiei de 35% conform OUG 132/2020 – https://www.contzilla.ro/protocol-de-colaborare-intre-ajpis-uri-si-itm-pentru-verificare-zilierilor-beneficiari-ai-indemnizatiei-de-35-conform-oug-132-2020/

Articole similare

Comentariul tau aici