Oficial- se modifica modelul cadru al CIM – O 585/2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF  nr. 712 din 19 iulie 2021 s-a publicat Ordinul nr. 585 din 2 iulie 2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003.

Ordinul intra in vigoare incepand cu 19 iulie 2021.

Iata textul complet:

Articolul I
Modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.Litera F se modifică și va avea următorul cuprins:

F. Atribuțiile postului
Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității:
…………………………………………………………………………………….

2.La litera M punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
c^1) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat;

Articolul II
Obligația prevăzută la lit. M pct. 4 lit. c^1) din anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se aplică doar persoanelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articole similare

Comentariul tau aici