OUG 129/2020- programul O familie, o casa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In MOF 704/05.08.2020 a fost publicata ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 129 din 31 iulie 2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “O familie, o casă”.

Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) la data solicitării creditului garantat declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp;
b) achiziționează o singură locuință, printr-un credit acordat și garantat în condițiile Programului;
c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.

Valoarea finanțării destinate achiziției oricărei categorii de locuințe poate fi de maximum 70.000 EUR, echivalent lei, și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, și avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate, și acoperă maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței.

Ordonanta poate fi citita AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici