Plafoane la pretul final la energie electrica si gaze valabile din 1 septembrie 2022 -OUG 119/2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

In MOF 864 din 01.09.2022 s-a publicat Ordonanța de urgență nr.119 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Se extinde perioada de aplicabilitate a Ordonanței 27 de la 1 septembrie 2022 până în data de 31 august a anului viitor.

  • Schema de plafonare și de protecție a populației și a mediului economic se extinde de la 1 aprilie 2022 la 31 august 2023.
  • Plafoanele de consum pentru populație rămân aceleași;

a) Pentru populatie:

  • între zero și 100 de kilowaţi/oră consum, prețul este de 68 de bani pe kilowatt, practic, acest tarif pentru populația care consumă foarte puțin kilowaţi.
  • intre zero și 300 de kilowați, exista o schimbare: prețul de 80 de bani se aplică pentru primii 255 de kilowați din acest plafon, diferența între 255 și 300 – la prețul din contract.


b) Pentru mediul economic:

  • pentru instituțiile publice, rămâne un leu pe kilowatt; 
  • spitalele, fie că sunt publice, fie că sunt private, educația, fie că este publică, fie că este privată, furnizorii de servicii sociale, fie că sunt publici, fie că sunt private – un leu pe kilowatt pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată.
  • ceilalți: IMM-urile, industriile alimentare, celelalte instituții publice – 85% din cantitatea consumată,


La gaze naturale, 31 de bani – rămâne același preț pentru populație pentru kilowatt-ul de gaz natural consumat.

Pentru consumul non-casnic, ramane același preț de 37 de bani pe kilowatt, pentru cei care consumă până în 50.000 de megawați anual.

Potrivcit OUG 119/2022, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022—31 august 2023, prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:
a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0—100 KWh inclusiv;
b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01—300 kWh, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depășește 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);
c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor
economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferența
de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);
d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelorcadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d).
Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);
f) pentru beneficiarii prevăzuți la lit. c) și e) care nu au istoric de consum în anul 2021, procentul de 85% se aplică la consumul realizat lunar.

Articole similare

One Thought to “Plafoane la pretul final la energie electrica si gaze valabile din 1 septembrie 2022 -OUG 119/2022”

  1. Anonymous

    Ordonanța de urgență nr.119 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, schimba repartizarea in listele de intretinere a facturii de gaze (pina acum se repartiza pe nr. persoane )?

Comentariul tau aici