Clasa 7 – Conturi de venituri

 Clasa 7 – Conturi de venituri

70. CIFRA DE AFACERI NETĂ

701. Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor

7015. Venituri din vânzarea produselor finite

7017. Venituri din vânzarea produselor agricole

7018. Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor

702. Venituri din vânzarea semifabricatelor

703. Venituri din vânzarea produselor reziduale

704. Venituri din servicii prestate

705. Venituri din studii şi cercetări

706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii

707.Venituri din vânzarea mărfurilor

708. Venituri din activităţi diverse

709. Reduceri comerciale acordate

71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie

72. VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI

721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale

722. Venituri din producţia de imobilizări corporale

725. Venituri din producţia de investiţii imobiliare

74. Venituri din subvenţii de exploatare

741. Venituri din subvenţii de exploatare

7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri22)

7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale

7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe

7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului

7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială

7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

7417. Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare

7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată

7419. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

751. Venituri din operatiuni de fiducie

7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei

7512. Venituri din derularea operatiunilor de fiducie

7513. Venituri din lichidarea operatiunilor de fiducie

754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi

755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale

758. Alte venituri din exploatare

7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi

7582. Venituri din donaţii primite

7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital

7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii

7588. Alte venituri din exploatare

76. VENITURI FINANCIARE

761.Venituri din imobilizări financiare

7611. Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate

7612. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate

7613. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun

7615. Venituri din alte imobilizări financiare

762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt

764. Venituri din investiţii financiare cedate

7641. Venituri din imobilizări financiare cedate

7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate

765. Venituri din diferenţe de curs valutar

7651. Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută23)

7652. Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină

766. Venituri din dobânzi

767. Venituri din sconturi obţinute

768. Alte venituri financiare

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare

7812. Venituri din provizioane

7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante

7815. Venituri din fondul comercial negativ

7818. Venituri din ajustari pentru deprecierea creantelor reprezentand avansuri acordate furnizorilor

786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare

7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante

_____________

22) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.

23) În acest cont nu se înregistrează diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină.

Comentariul tau aici