Clasa 7 – Conturi de venituri

Clasa 7 Conturi de venituri
GRUPA 70 CIFRA DE AFACERI NETĂ
701 Venituri din vânzarea produselor finite,produselor agricole și a activelor biologice de natura stocurilor
7015 Venituri din vânzarea produselor finite
7017 Venituri din vânzarea produselor agricole
7018 Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor
702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
704 Venituri din servicii prestate
705 Venituri din studii și cercetări
706 Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii
707 Venituri din vânzarea mărfurilor
708 Venituri din activități diverse
709 Reduceri comerciale acordate
GRUPA 71 VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712 Venituri aferente costurilor serviciilorîn curs de execuție
GRUPA 72 VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI
721 Venituri din producția de imobilizări necorporale
722 Venituri din producția de imobilizări corporale
725 Venituri din producția de investiții imobiliare
GRUPA 74 VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE
741 Venituri din subvenții de exploatare
7411 Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale
7413 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414 Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială
7416 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare
7418 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată
7419 Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
GRUPA 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
751 Venituri din operațiuni de fiducie
7511 Venituri ocazionate de constituirea fiduciei
7512 Venituri din derularea operațiunilor de fiducie
7513 Venituri din lichidarea operațiunilor de fiducie
754 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități
7582 Venituri din donații primite
7583 Venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital
7584 Venituri din subvenții pentru investiții
7586 Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale
7588 Alte venituri din exploatare
GRUPA 76 VENITURI FINANCIARE
761 Venituri din imobilizări financiare
7611 Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate
7612 Venituri din acțiuni deținute la entități asociate
7613 Venituri din acțiuni deținute la entități controlate în comun
7615 Venituri din alte imobilizări financiare
762 Venituri din investiții financiare pe termen scurt
764 Venituri din investiții financiare cedate
7641 Venituri din imobilizări financiare cedate
7642 Câștiguri din investiții pe termen scurtcedate
765 Venituri din diferențe de curs valutar
7651 Diferențe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută
7652 Diferențe favorabile de curs valutar dinevaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină
766 Venituri din dobânzi
767 Venituri din sconturi obținute
768 Alte venituri financiare
GRUPA 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781 Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustări pentru depreciereaimobilizărilor
7814 Venituri din ajustări pentru depreciereaactivelor circulante
7815 Venituri din fondul comercial negativ
7818 Venituri din ajustari pentru deprecierea creantelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor
786 Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare
7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante
7865 Venituri financiare din amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat

Comentariul tau aici