Politici si norme in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor -clarificari CECCAR pentru auditori, experti contabili

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul CECCAR au fost publicate cateva precizari legate de aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Una din obligatiile care rezulta din aceasta lege este obligația de stabilire a politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern și a procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor:

 • Obligații decurgând din procedura raportării (art. 8-9);
 • obligatia de a aplica măsurile de cunoaștere a clientelei;
 • Obligații decurgând din utilizarea unor terțe părți (art. 18);
 • Obligația de a ține evidența documentată a măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali (19);
 • Obligația păstrării documentelor care atestă aplicarea procedurilor de cunoaștere a clientelei (art. 21);
 • Obligația identificării și evaluării riscurilor (art. 25);
 • Obligația de a comunica Oficiului datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege (art. 26).

Concret, trebuie elaborate și puse efectiv în aplicare, de către toate entitătile raportoare prevăzute la art. 5 lit. e) (adica : auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă) , măsuri:

 • în materie de cunoaștere a clientelei;
 • în materie de raportare, păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor conform cerințelor din prezenta lege și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente;
 • în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;
 • în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici, împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;
 • de instruire și evaluare periodică a angajaților.

Conform Legii nr. 656/2002, obligația de întocmire a politicilor și normelor în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului revenea organismului de autoreglementare (art 20 alin. 2). În prezent, toate entitățile raportoare de la art. 5 lit. e) au obligația de a întocmi aceste norme personal, indiferent dacă au sau nu personalitate juridică (art 24 din Legea nr. 129/2019).

Conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, CECCAR va elabora reglementări sectoriale în vederea aplicării legii, iar obligația de întocmire de norme și politici interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor revine fiecărei entități raportoare menționată la art. 5 lit. e) din lege, acestea fiind întocmite în funcție de natura și volumul activității desfășurate de fiecare.


Articole similare

Comentariul tau aici