Prelungirea indemnizatiilor pentru timp redus si pentru PFA pana la 30 iunie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Ministerul Muncii a lansat in 29.10.2020 in dezbatere publica un proiect de hotărâre prin care reglementează prelungirea acordării măsurilor prevăzute de
art. 1 (indemnizatia pentru reducerea timpului de munca) și art. 3 (indemnizație lunară de 41,5% pentru profesionisiti- ex. PFA) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020.
Prelungirea aplicării prevederilor legale menționate se propune până la 30 iunie 2021.
Pentru măsura prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020, cu completările ulterioare, se propune ca aceasta să fie acordată, în continuare, profesioniștilor și persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.

Prevederile proiectului sunt:

Articol unic:

Hotărârea Guvernului nr.719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 794 din 31 august 2020, se completează, după cum urmează:
După articolul 6 se introduce un nou articol, art. 7, cu următorul cuprins:
”Art. 7 – (1) Pentru anul 2021, măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se aplică până la 30 iunie 2021.
(2) În perioada prevăzută la alin.(1), măsura prevăzută de art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă profesioniştilor şi persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.

Articole similare

Comentariul tau aici