Procedura de corectarea a situatiilor financiare depuse eronat !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit OMFP 450/2016  – modificat si completat prin OMFP 543/2017, in cazul corectării unor erori, ulterior depunerii situatiilor financiare anuale/raportarilor contabile anuale, operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial pot depune numai la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice un alt set de situatii financiare anuale si documentele cerute de lege, respectiv raportari contabile anuale, dupa caz, care vor cuprinde informarii corectate.

Constituie obiect al corectarii conform prezentei proceduri si situatia determinata de depunerea de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric.

Entitatile depun situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale MFP in format electronic, impreuna cu situatiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de MFP, semnate potrivit legii.  In vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic, entitatile folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre MFP pe site-ul ANAF, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a
entitatii, precum si un fisier cu extensia zip.

Concomitent, administratorul trebuie sa depuna si o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectarii erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum si faptul ca acestea reflecta realitatea entitatii raportoare. Aceasta declaratie pe propria raspundere se va include in fisierul zip atasat bilantului PDF. Un exemplar in format tiparit al acestei declaratii va fi depus la registraturile unitatilor teritoriale ale MFP, impreuna cu situatiile financiare corectate.

Pana cand se pot corecta situatiile financiare?

Situatiile financiare anuale care cuprind informatii corectate se pot depune cel tarziu pana la termenul maxim de depunere a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar/anului urmator celui la care se refera situatiile financiare anuale la care s-au constatat erori, adica pana pe data de 30.05.2018.

Articole similare