Procedura privind eliminarea dublei impuneri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ce reprezinta dubla impunere?

Prin dubla impunere se intelege situatia in care acelasi venit/profit impozabil se impoziteaza la doua sau mai multe persoane romane afiliate intre care s-au incheiat tranzactii.

In cazul tranzactiilor intre persoane romane afiliate, ajustarea/estimarea veniturlui sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, efectuata de catre organul fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de respectiva persoana, este opozabila si organului fiscal pentru administrarea creantelor celeilalte persoane afiliate.

Ajustarea/Estimarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea deciziei de impunere pentru contribuabilul verificat. In vederea evitarii dublei impuneri, in cazul ajustarii/estimarii venitului/cheltuielii uneia dintre persoanele romane afiliate, dupa ramanerea definitiva a deciziei de impunere in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului verificat emite decizia de ajustare/estimare.

Decizia de ajustare/estimare se comunica atat celeilalte persoane romane afiliate,  cat si organului fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de cealalta persoana romana afiliata si este opozabila organului fiscal numai daca cealalta persoana romana afiliata a aplicat prevederile alin. (5), efectuand corectiile pentru evitarea dublei impuneri.

In vederea eliminarii dublei impuneri ca urmare a ajustarii/estimarii venitului sau cheltuielii, cealalta persoana afiliata poate corecta, corespunzator deciziei de ajustare/estimare, declaratia de impunere aferenta perioadei fiscale in care s-a desfasurat respectiva tranzactie. Aceasta situatie reprezinta o conditie care impune corectarea bazei de impozitare potrivit prevederilor art. 105 alin. (6).

Modelul si continutul deciziei de ajustare/estimare, modalitatea de emitere a acesteia, precum si procedura de ajustare/estimare se aproba prin ordin al presedintelui ANAF.

Baza legala: Legea nr. 207/2015

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare