Proiectul de corelare a salariului minim brut cu cel mediu pe economie – respins definitiv de Camera Deputatilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 24.11.2020 Camera Deputatilor a respins definitiv proiectul de completare a art. 164 din Codul muncii care viza introducerea unei noi prevederi prin care raportul dintre salariul de baza minim brut pe tara si salariul mediu brut pe economie urma sa creasca in transe anuale egale incepand cu data de 1 ianuarie 2021, urmand ca la data de 31 decembrie 2024 salariul de baza minim brut pe tara sa reprezinte 60% din salariul mediu brut pe economie.

In prezent salariul minim pe economie (2.230 lei) reprezinta 41% din salariul mediu brut (5.429 lei ).

Pentru a putea ajunge la 60% din salariul mediu, salariul minim ar fi trebuit sa creasca cu 1.027 lei, in transe egale pana in 2024,ceea ce inseamna ca in 2021 ar fi trebuit sa creasca cu 257 lei.

In prezent, articolul 164 din Codul muncii arata ca:
(1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

(1^1) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la alin. (1), diferențiat pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă.
(1^2) Toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se determină utilizând nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la alin. (1).

(2) Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară.
(3) Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară. Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să își desfășoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepția grevei.
(4) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este adus la cunoștința salariaților prin grija angajatorului.

Articole similare

Comentariul tau aici