Proiectul procedurii privind plata defalcata a TVA (transfer cont TVA) a fost publicat in 21.09.2017 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Proiectul privind procedura și condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA a fost publicat in 21.09.2017 de catre Ministerul de finante.

Acesta se poate gasi aici.

ANEXELE se pot gasi aici.

Iata si modelul formularului 310.

Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

Instructiuni pentru completarea formularului (310) „Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA”

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din data de 31.08.2017, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr.23 /2017 privind plata defalcată a TVA.
Potrivit art.12 din acest act normativ, se impune elaborarea ordinului preşedintelui ANAF, prin care se vor stabili structura competentă, procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.
Astfel prin proiectul de ordin elaborat potrivit prevederilor legale menţionate anterior, se stabileşte că structura competentă din cadrul ANAF pentru soluţionarea cererilor de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA este structura de
inspecţie fiscală.
Totodată prin proiectul de ordin se aprobă următoarele documente şi formulare:
– procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA prevăzute la art. 9 alin (1) lit e), g), h) j) şi k) din ordonanţă potrivit căreia aprobarea transferul se efectuează în urma verificării efectuate de organul fiscal central competent;
– cererea pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, Cod 310, se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de organul fiscal si va fi însoţită de documente justificative, în funcţie de natura sumelor solicitate a fi
transferate din contul de TVA;
– referatul privind soluţionarea cererii de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA care cuprinde rezultatul analizei cererii şi documentele justificative anexate la aceasta;
– decizia de soluţionare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, care cuprinde suma solicitată, suma aprobată sau suma respinsă a fi transferată din contul/conturile de TVA;
– invitaţia prin care contribuabilii sunt înştiinţaţi despre data, ora şi locul unde va avea loc audierea asupra constatărilor şi rezultatelor soluţionării cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA.

 

 

Articole similare